De brexit en het vertrek van het VK uit de interne markt impliceren ook een nieuw speelveld voor financiële instellingen en de diensten die ze verlenen.

De brexit kan een invloed hebben op de financiering van uw onderneming, op uw verzekeringspolissen of op uw gebruik van financiële- en betalingsdiensten. U gaat dan ook best na of de financiering van uw investeringsplannen of bedrijfsactiviteiten, en andere financiële diensten die u gebruikt, nog steeds beschikbaar zijn na de brexit, en of u alternatieven kunt zoeken.

In haar reeks kennisgevingen over de brexit-voorbereidingen beschrijft de Europese Commissie onder andere de impact van de brexit op 

Zoals vermeld in die kennisgevingen, wordt de impact beschreven “behoudens mogelijke overgangsregelingen in een eventueel terugtrekkingsakkoord”. 

Britse financiële instellingen bereiden zich voor op het verlies van het Europese paspoort, door hun Europese activiteiten onder te brengen in een Europese dochter of een lokaal bijkantoor, of door bepaalde activiteiten over te dragen of af te stoten. Op die manier kunnen zij de continuïteit waarborgen. Bovendien kunnen financiële instellingen uit derde landen, mits notificatie aan de FSMA, bepaalde beleggingsdiensten rechtstreeks vanuit dat derde land in België aanbieden aan bepaalde professionele tegenpartijen .

Toezichthouders sporen de financiële instellingen aan om een eventuele residuele impact van de brexit op de dienstverlening aan ondernemingen en andere klanten, tijdig aan die klanten te communiceren. Als u een dergelijke impact verwacht maar daarover geen bericht hebt gekregen, kunt u rechtstreeks uw financiële instelling raadplegen. 
 

Laatst bijgewerkt
14 oktober 2019

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Ondernemingen

    Welke verplichte informatie moet op de website van uw onderneming staan?

  2. Ondernemingen

    Overheidsopdrachten nu toegankelijker voor kmo’s!

  3. Ondernemingen

    Hervorming van het Wetboek van vennootschappen