De brexit en het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de interne markt leiden ook tot een nieuw speelveld voor financiële instellingen en de diensten die ze verlenen.

De brexit kan een invloed hebben op de financiering van uw onderneming, op uw verzekeringspolissen of op uw gebruik van financiële en betalingsdiensten We raden u dan ook aan na te gaan of de financiering van uw investeringsplannen of bedrijfsactiviteiten, en andere financiële diensten die u gebruikt, nog steeds beschikbaar zijn na het einde van de overgangsperiode, op 1 januari 2021. Misschien kunt u alternatieven zoeken.

In haar reeks kennisgevingen over de voorbereidingen voor het einde van de overgangsperiode behandelt de Europese Commissie onder andere de impact van de brexit op de volgende financiële diensten:

De Britse financiële instellingen bereiden zich voor op het verlies van het Europese paspoort door hun Europese activiteiten onder te brengen bij een Europese dochter of een lokaal bijkantoor, of door bepaalde activiteiten over te dragen of af te stoten. Op die manier kunnen zij de continuïteit van hun opdrachten waarborgen. Bovendien kunnen financiële instellingen uit derde landen, op voorwaarde van kennisgeving aan de FSMA, bepaalde beleggingsdiensten rechtstreeks vanuit dat derde land in België aanbieden aan bepaalde professionele tegenpartijen.

Toezichthouders sporen de financiële instellingen aan om tijdig te communiceren over een eventuele impact van de brexit op de dienstverlening aan ondernemingen en hun klanten. Als u een dergelijke impact verwacht, maar daarover geen informatie heeft gekregen, kunt u rechtstreeks uw financiële instelling raadplegen.

Laatst bijgewerkt
22 januari 2021