De brexit en het vertrek van het VK uit de interne markt impliceren ook een nieuw speelveld voor financiële instellingen en de diensten die ze verlenen.

De brexit kan een invloed hebben op de financiering van uw onderneming, op uw verzekeringspolissen of op uw gebruik van financiële- en betalingsdiensten. U gaat dan ook best na of de financiering van uw investeringsplannen of bedrijfsactiviteiten, en andere financiële diensten die u gebruikt, nog steeds beschikbaar zijn na de overgangsperiode, en of u alternatieven kunt zoeken.

In haar reeks kennisgevingen over de brexit-voorbereidingen beschrijft de Europese Commissie onder andere de impact van de brexit op 

De Commissie verklaart dat de effecten die zij in deze documenten vaststelt, worden beschreven "onder voorbehoud van eventuele overgangsbepalingen in een eventuele herroepingsovereenkomst". Zij werkt haar sectorale mededelingen over de voorbereiding van brexit regelmatig bij, met name wanneer het einde van de overgangsperiode nadert. 

De Britse financiële instellingen bereiden zich voor op het verlies van het Europese paspoort, door hun Europese activiteiten onder te brengen in een Europese dochter of een lokaal bijkantoor, of door bepaalde activiteiten over te dragen of af te stoten. Op die manier kunnen zij de continuïteit waarborgen. Bovendien kunnen financiële instellingen uit derde landen, mits notificatie aan de FSMA, bepaalde beleggingsdiensten rechtstreeks vanuit dat derde land in België aanbieden aan bepaalde professionele tegenpartijen .

Toezichthouders sporen de financiële instellingen aan om een eventuele residuele impact van de brexit op de dienstverlening aan ondernemingen en hun klanten, tijdig aan die klanten te communiceren. Als u een dergelijke impact verwacht maar daarover geen informatie hebt gekregen, kunt u rechtstreeks uw financiële instelling raadplegen.

Laatst bijgewerkt
8 juli 2020