Vanaf uiterlijk 31 oktober 2019 maakt het Verenigd Koninkrijk (VK) geen deel meer uit van de EU. Vanaf dan ziet de EU het VK als een land buiten de EU en gelden dezelfde regels als voor andere landen buiten de EU.

In principe maakt het VK vanaf dan niet langer deel uit van de EU-douane-unie en interne markt. Het VK heeft echter met de EU afgesproken dat, in geval van een geratificeerd terugtrekkingsakkoord, het VK na hogergenoemde datum lid kan blijven van de EU-douane-unie en de interne markt en dat tot 31 december 2020. Het VK past gedurende deze zogenaamde “transitieperiode” het volledige EU-recht verder toe. 

Het is de intentie van de onderhandelaars om deze periode te benutten om een verdrag over de toekomstige EU-VK-relatie te onderhandelen in een handelsakkoord. 

Wat als er, na een eventuele transitieperiode, geen handelsakkoord is?

Als er geen EU-27 handelsakkoord wordt overeengekomen met het VK voor de brexit, spreken we van een “harde brexit”. Dan valt alle handel tussen het VK en de EU onder de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WHO). Dat betekent dat er importtarieven van toepassing zullen zijn en grenscontroles zullen worden opgelegd, wat de handel duurder maakt (stijgende kosten).

De kans op een hard brexit (no-deal) is een reëel risico. Het is belangrijk voor de Belgische ondernemers om na te gaan wat dat na 31 oktober 2019 voor hun zaak kan betekenen en precies na te gaan in welk stadium van hun waardeketen zij een impact zullen ondervinden.

 • Welke gevolgen kan de brexit hebben op uw bedrijfsvoering? 
 • Met welke administratieve processen krijgt u te maken? 
 • Wat wijzigt er voor uw logistiek, uw personeel, uw software? 
 • Wat verandert er aan de grens? 
 • En in welke mate veranderen de kosten? 
 • Heeft het zin een vestiging in het VK te openen? 
 • Of voorraden aan te leggen of aan te houden? ...

Markt in beweging

De landen van de Europese Unie hebben onderling een open markt. Bedrijven handelen relatief gemakkelijk met elkaar. Daarnaast heeft de Europese Unie ook (handels)verdragen met een aantal niet-EU lidstaten gesloten. Bedrijven uit die landen kunnen dus ook gemakkelijker zaken doen met EU-landen. De regels die overeengekomen worden in EU vrijhandelsakkoorden met derde landen gaan verder dan de multilaterale regels van de WHO. Wanneer het Verenigd Koninkrijk uittreedt, kunnen bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk geen gebruik meer maken van die voordelige Europese handelsafspraken.

Het Verenigd Koninkrijk heeft weliswaar al aangekondigd dat ze de intentie hebben om zelf afspraken te maken met derde niet-EU landen voor zijn bedrijfsleven. Door al die veranderingen komt de markt waarop de Belgische ondernemingen actief zijn, in beweging (ook als ze wellicht zelf niet direct met het Verenigd Koninkrijk handelen). De brexit heeft dus niet alleen gevolgen voor de Belgische bedrijven  binnen de Europese markt maar mogelijk ook op hun handelsrelaties met andere landen buiten de EU.

Rapporten en EU-documenten

Sinds het brexitreferendum op 23 juni 2016, besteedt de FOD Economie bijzondere aandacht aan de mogelijke gevolgen van die uitstap voor de Belgische economie. De Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie volgt de (economische) ontwikkelingen in aanloop naar de brexit van nabij op.

Op 20 juni 2016 werd er een High Level Group (HLG) opgericht om België zo goed mogelijk voor te bereiden op de Britse exit uit de Europese Unie. Sindsdien publiceerde de HLG meerdere rapporten in samenwerking met de FOD Economie, de Nationale Bank en het Federaal Planbureau. Uit analyses en raadpleging van de betrokken sectoren is onder meer gebleken dat de levensmiddelen-, de textiel-, de farmaceutische en de havensector bijzondere aandacht verdienen vanwege het belang van het Verenigd Koninkrijk voor die sectoren, als zowel klant als toeleverancier.

Naast de studies van de HLG verzorgt de FOD Economie ook follow-upverslagen van de brexit, in samenwerking met de Nationale Bank en het Federaal Planbureau. Deze rapporten bestaan uit drie delen:

 • stand van de onderhandelingen,
 • analyse van kortetermijnindicatoren en kernboodschappen,
 • analyse van de belangrijkste recente studies in verband met de brexit.

Buiten de monitoring van de economische kortetermijnindicatoren wordt speciaal gefocust op de handelsgegevens en de sectoren die het meest kwetsbaar lijken .
Ook de Europese Commissie informeert het publiek over de brexit. Daar vindt u nog meer relevante informatie over gevolgen van de brexit.
 

Laatst bijgewerkt
14 oktober 2019

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Ondernemingen

  Welke verplichte informatie moet op de website van uw onderneming staan?

 2. Ondernemingen

  Overheidsopdrachten nu toegankelijker voor kmo’s!

 3. Ondernemingen

  Hervorming van het Wetboek van vennootschappen