Gevolgen van de brexit voor de Europese Unie en België

Vanaf 29 maart 2019 maakt het Verenigd Koninkrijk (VK) geen deel meer uit van de EU. Vanaf dan ziet de EU het VK als een land buiten de EU en gelden dezelfde regels als voor andere landen buiten de EU.

De regels  voor  handel tussen EU-landen onderling gelden (cf. de regels van de interne markt), gelden na brexit niet meer voor de handel met het VK. Aangezien België lid is van de Europese Unie, zal dat ook een impact hebben op de handel tussen België en het VK.

Wat als er geen handelsakkoord wordt gesloten?

Als er geen EU-27 handelsakkoord wordt overeengekomen met het VK voor de brexit, spreken we van een “harde brexit”. Dan valt alle handel tussen het VK en de EU onder de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WHO). Dat betekent dat importtarieven en controles bij de grens opgelegd kunnen worden, wat de handel duurder maakt (stijgende kosten).

Het is belangrijk voor de Belgische ondernemers om na te gaan wat dat na 29 maart 2019 voor hun zaak kan betekenen en precies na te gaan in welk stadium van hun waardeketen zij een impact zullen ondervinden.

 • Welke gevolgen kan de brexit hebben op uw bedrijfsvoering? 
 • Met welke administratieve processen krijgt u te maken? 
 • Wat wijzigt er voor uw logistiek, uw personeel, uw software? 
 • Wat verandert er aan de grens? 
 • En in welke mate veranderen de kosten? 
 • Heeft het zin een vestiging in het VK te openen? 
 • Of voorraden aan te leggen of aan te houden? ...

Markt in beweging

De landen van de Europese Unie hebben onderling een open markt. Bedrijven handelen relatief gemakkelijk met elkaar. Daarnaast heeft de Europese Unie ook (handels)verdragen met een aantal niet-EU lidstaten gesloten. Bedrijven uit die landen kunnen dus ook gemakkelijker zaken doen met EU-landen. De regels die overeengekomen worden in EU vrijhandelsakkoorden met derde landen gaan verder dan de multilaterale regels van de WHO. Wanneer het Verenigd Koninkrijk uittreedt, kunnen bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk geen gebruik meer maken van die voordelige Europese handelsafspraken.

Het Verenigd Koninkrijk heeft weliswaar al aangekondigd dat ze de intentie hebben om zelf afspraken te maken met derde niet-EU landen voor zijn bedrijfsleven. Door al die veranderingen komt de markt waarop de Belgische ondernemingen actief zijn, in beweging (ook als ze wellicht zelf niet direct met het Verenigd Koninkrijk handelen). De brexit heeft dus niet alleen gevolgen voor de Belgische bedrijven  binnen de Europese markt maar mogelijk ook op hun handelsrelaties met andere landen buiten de EU.

Rapporten en EU-documenten

Sinds het brexitreferendum op 23 juni 2016, besteedt de FOD Economie bijzondere aandacht aan de mogelijke gevolgen van die uitstap voor de Belgische economie. De Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie volgt de (economische) ontwikkelingen in aanloop naar de brexit van nabij op.

Op 20 juni 2016 werd er een High Level Group (HLG) opgericht om België zo goed mogelijk voor te bereiden op de Britse exit uit de Europese Unie. Sindsdien publiceerde de HLG meerdere rapporten in samenwerking met de FOD Economie, de Nationale Bank en het Federaal Planbureau. Uit analyses en raadpleging van de betrokken sectoren is onder meer gebleken dat de levensmiddelen-, de textiel-, de farmaceutische en de havensector bijzondere aandacht verdienen vanwege het belang van het Verenigd Koninkrijk voor die sectoren, als zowel klant als toeleverancier.

Naast de studies van de HLG verzorgt de FOD Economie ook follow-upverslagen van de brexit, in samenwerking met de Nationale Bank en het Federaal Planbureau. Deze rapporten bestaan uit drie delen:

 • stand van de onderhandelingen,
 • analyse van kortetermijnindicatoren en kernboodschappen,
 • analyse van de belangrijkste recente studies in verband met de brexit.

Buiten de monitoring van de economische kortetermijnindicatoren wordt speciaal gefocust op de handelsgegevens en de sectoren die het meest kwetsbaar lijken .
Ook de Europese Commissie informeert het publiek over de brexit. Daar vindt u nog meer relevante informatie over gevolgen van de brexit.
 

Laatst bijgewerkt
17 september 2018

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Ondernemingen

  Is uw bedrijf cyberveilig? Doe de scan!

 2. Ondernemingen

  Boordtabel van de kmo’s en zelfstandige ondernemers 2018

 3. Ondernemingen

  Hervorming van het ondernemingsrecht