Sinds 1 februari 2020 maakt het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uit van de Europese Unie. De Britse en Europese overheden sloten daarover een terugtrekkingsverdrag.

Dat verdrag stelt een overgangsperiode in tot en met 31 december 2020. Tijdens die periode verandert er niets voor bedrijven en personen aan beide zijden van het Kanaal: het Verenigd Koninkrijk blijft zich houden aan de EU-regels, maar maakt niet langer deel uit van de EU-instellingen.

Sinds maart 2020 onderhandelen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over een verdrag over hun toekomstige verhouding. Het is niet zeker dat zij erin zullen slagen om voor 1 januari 2021 zo’n verdrag te sluiten. In die zin blijft een zogenaamde ‘no-deal brexit’ mogelijk.

Maar vanaf 1 januari 2021 komt voor de burgers, bedrijven, overheden en andere belanghebbenden hoe dan ook een einde aan de huidige verhouding tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Ook indien de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk tijdig een partnerschapsverdrag sluiten zal er een einde komen aan het vrij verkeer van goederen, personen, diensten, en kapitaal zoals we dat nu kennen.

Vanaf 1 januari 2021 zal het Verenigd Koninkrijk immers geen deel meer uitmaken van de douane-unie en de interne markt. In die zin zal het tot 1 januari 2021 uitgestelde effect van de brexit hoe dan ook dat van een “harde brexit” zijn. 

Bedrijven en andere belanghebbenden,  moeten zich op beide scenario’s – verdrag of geen verdrag - voorbereiden en hierover de nodige informatie inwinnen.

Laatst bijgewerkt
20 oktober 2020