Uw onderneming voorbereiden 

Wat de afspraken tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk (VK) ook worden, de brexit kan gevolgen hebben voor uw onderneming. Ook als u niet handelt met het VK kunt u indirect geraakt zijn. Daarom:

  • verken zo snel mogelijk de mogelijke consequenties voor u en 
  • start uw voorbereidingen.

U vindt hier 6 tips om vandaag nog aan de slag te gaan.

1. Regel uw douanezaken nu in plaats van straks

Vanaf 1 januari 2021 wordt u in alle brexit-scenario's geconfronteerd met nieuwe douaneprocedures. Het Verenigd Koninkrijk wordt een volwaardig "derde land".

  • Wat kost een douane uitklaring in België en een douane inklaring in het VK? 
  • Wat met een btw-inklaring?
  • Wat zijn de mogelijk invoerrechten te betalen voor bepaalde producten in uw aanbod?

Ga dus nu al na wat dat voor uw import uit het VK of export naar het VK betekent en wat u allemaal precies moet regelen.

2. Reken het zwartste brexit-scenario al door

Het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Unie op 31 januari 2020 verlaten. Het is nu een onontkoombare realiteit! Er is een overgangsperiode tot 31 december 2020 overeengekomen. Dat betekent dat er voor burgers en bedrijven aan beide zijden van het Kanaal in ieder geval tot eind 2020 geen verandering plaatsvindt (status-quo). Die periode wordt gebruikt om te onderhandelen over een nieuw partnerschap tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Het risico van een brexit zonder overeenkomst blijft echter bestaan als de onderhandelingen die tijdens de overgangsperiode zijn gestart, niet voor 31 december 2020 zijn afgerond. In dat geval wordt u vanaf 1 januari 2021 geconfronteerd met de overeenkomsten van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en de heropleving van de invoerrechten.

De controles die in dit geval aan de grens worden uitgevoerd en de kosten van een brexit zonder overeenkomst zijn vandaag al bekend. U kunt nu dus de impact van het slechtst denkbare brexit-scenario op de financiën van uw bedrijf berekenen. Op die manier bent u voorbereid op het ergste en bent u opgelucht als het scenario minder ernstig blijkt te zijn.

3. Kijk naar het effect van de brexit op uw logistiek

Een van de belangrijkste zaken is dat u kijkt wat de tussenkomst van de Douane en allerhande keuringsinstellingen voor uw producten en leveringen naar of uit het Verenigd Koninkrijk (VK) betekenen. Zo weten we dat als het VK straks uitkomt op een soort Noors-model (de Noren zitten in de interne markt, maar niet in de douane-unie) u straks gewoon zo’n 20 minuten staat te wachten voor de boot naar Engeland vanwege de aangiftes, controles, enz. Wat betekent die extra wachttijd voor uw logistiek? Hebt u uw spullen wel op tijd in de Britse supermarkt liggen of in uw eigen schappen? Moet u misschien voorraden beginnen aan te houden in het VK? Kortom, kijk naar uw logistiek, de hoeveelheden producten die u vervoert van of naar het VK en wat de tussenkomst van de Douane en dergelijke betekent voor uw producten.

4. Neem uw personeelsbeleid en contracten onder de loep

Belgische werkgevers kunnen straks waarschijnlijk niet meer onbeperkt met eigen Belgisch personeel in het Verenigd Koninkrijk werken (het einde van het vrij verkeer van personen). U hebt dan weer visa en werkvergunningen nodig. Ook kunnen straks andere eisen worden gesteld aan onder meer het opleidingsniveau van migranten of de hoogte van het salaris. Kortom: Brexit kan grote gevolgen hebben op uw personeel en personeelsbeleid.

Zorg dat u weet hoeveel (en welke) werknemers in het VK werken en zorg dat Brexit als thema op uw HR-agenda staat. Maak bijvoorbeeld bij elke nieuwe én bestaande detachering die loopt tot na 31 december 2020, alvast een voorbehoud in de detacheringsovereenkomst. Zo regelt u dat de (voorwaarden van de) detachering opnieuw tegen het licht kunnen worden gehouden als de politieke en juridische situatie daartoe aanleiding geeft. Wij raden ook aan in gesprek te gaan met de werknemerspopulatie die het betreft en eventuele vragen over de gevolgen van de brexit (naturalisatie?) te adresseren. Kunt u zaken anders regelen en de gevaren juridisch ondervangen?

5. Er komen afwijkende regels. Bereid u daar op voor.

Nu al merken we dat het Verenigd Koninkrijk (VK) op sommige terreinen andere eisen begint te stellen dan de rest van de EU. Dit gaat naar verwachting alleen maar verder toenemen. Zo kan het VK zwaardere eisen gaan stellen aan tal van producten. Denk er vast over na wat het VK op uw terrein straks anders kan gaan doen en wat dat betekent voor uw producten of diensten en uw propositie op de Britse markt.

Verwacht wordt dat de invloed van de brexit op het vlak van normen en verpakkingsvoorschriften in eerste instantie beperkt zal zijn. Maar na verloop van tijd kunnen de Europese en Britse ontwikkelingen in die domeinen wel van elkaar beginnen af te wijken. Ga te rade bij overkoepelende organisaties zoals het Belgische Bureau voor Normalisatie (NBN) en het Belgisch Verpakkingsinstituut (BVI).

Informeer u bovendien tijdig over de mogelijke extra kosten voor certificering en testen op langere termijn na de overgangsperiode..

6. Hoe vatbaar bent u voor wisselkoersrisico’s?

Het Britse pond kan, als gevolg van alle brexit-turbulentie, stijgen of dalen. Wat betekent dat voor uw businesscase? Wees u bewust van de risico’s en praat met uw bank over de mogelijkheden om die te ondervangen.

Gelukkig kunt u die op verschillende manieren het hoofd bieden. Onderhandel bijvoorbeeld contracten in euro met uw Britse klanten. Of probeer een wisselkoersclausule te voorzien, zodat u prijsaanpassingen kunt doorvoeren.

Mogelijke positieve gevolgen van de brexit

Gelukkig kan de brexit enkele mogelijkheden bieden. Als u bijvoorbeeld concurrenten heeft die zich voornamelijk in het Verenigd Koninkrijk bevoorraden, kan een deel van het ongemak dat de brexit veroorzaakt, uw bedrijf uiteindelijk een concurrentievoordeel opleveren. Misschien kunt u ook marktaandeel afsnoepen van uw Britse concurrenten op de EU-markt?

Zelfs als u niet direct met het Verenigd Koninkrijk te maken heeft, kan de brexit een effect hebben op uw bedrijf, soms zelfs een positief effect. Denk er eens over na.

Doe de brexit Impact Scan

Laatst bijgewerkt
8 juli 2020