Uw onderneming voorbereiden 

Wat de afspraken tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk (VK) ook worden, de brexit kan gevolgen hebben voor uw onderneming. Ook als u niet handelt met het VK kunt u indirect geraakt zijn. Daarom:

 • verken zo snel mogelijk mogelijke consequenties en 
 • start uw voorbereidingen.

U vindt hier 6 tips om vandaag nog aan de slag te gaan.

1. Regel uw douanezaken nu in plaats van straks

Misschien al vanaf 31 oktober 2019 (de kans op een hard brexit (no-deal) is een reëel risico), maar anders vanaf 1 januari 2021, krijgt u in alle mogelijke brexit-scenario’s weer met douaneprocedures te maken. Het Verenigd Koninkrijk (VK) gaat immers uit de EU en wordt wat ze noemen een derde land.

 • Wat kost een douane uitklaring in België en een douane inklaring in het VK? 
 • Wat met een BTW inklaring?
 • Wat zijn de mogelijk invoerrechten te betalen voor bepaalde producten in uw aanbod?

Ga dus nu al na wat dat voor uw import uit het VK of export naar het VK betekent en wat u allemaal precies moet regelen.

2. Reken het zwartste brexit-scenario al door

Het Verenigd Koninkrijk (VK) verlaat uiterlijk per 31 oktober 2019 de Europese Unie. Als de onderhandelingen over het terugtrekkingsakkoord tussen de EU en het VK tot een goed einde worden gebracht, komt er daarna nog een overgangsperiode tot 31 december 2020. Daarin blijft alles voorlopig bij het “oude” (status quo). Lukt dat niet en er is geen vrijhandelsakkoord, dan krijgt u per 31 oktober 2019 te maken met de afspraken van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) en de terugkeer van importheffingen. Ook is al exact bekend welke keuringen aan de grens dan terugkeren en wat de kosten van zo’n harde brexit zijn. Zo kunt u nu dus al heel nauwkeurig doorrekenen wat de brexit straks betekent voor uw kostprijs in het zwartste scenario. Dan kan het straks eigenlijk alleen nog maar meevallen, maar bent u alvast op het ergste voorbereid.

3.Kijk naar het effect van de brexit op uw logistiek

Een van de belangrijkste zaken is dat u kijkt wat de tussenkomst van de Douane en allerhande keuringsinstellingen voor uw producten en leveringen naar of uit het Verenigd Koninkrijk (VK) betekenen. Zo weten we dat als het VK straks uitkomt op een soort Noors-model (de Noren zitten in de interne markt, maar niet in de douane-unie) u straks gewoon zo’n 20 minuten staat te wachten voor de boot naar Engeland vanwege de aangiftes, controles, enz. Wat betekent die extra wachttijd voor uw logistiek? Hebt u uw spullen wel op tijd in de Britse supermarkt liggen of in uw eigen schappen? Moet u misschien voorraden beginnen aan te houden in het VK? Kortom, kijk naar uw logistiek, de hoeveelheden producten die u vervoert van of naar het VK en wat de tussenkomst van de Douane en dergelijke betekent voor uw producten.

4.Neem uw personeelsbeleid en contracten onder de loep

Belgische werkgevers kunnen straks waarschijnlijk niet meer onbeperkt met eigen Belgisch personeel in het Verenigd Koninkrijk werken (vrij verkeer van personen). U hebt dan weer visa en werkvergunningen nodig. Ook kunnen straks andere eisen worden gesteld aan onder meer het opleidingsniveau van migranten of de hoogte van het salaris. Kortom: Brexit kan grote gevolgen hebben op uw personeel en personeelsbeleid.

Zorg dat u weet hoeveel (en welke) werknemers in het VK werken en zorg dat Brexit als thema op uw HR-agenda staat. Maak bijvoorbeeld bij elke nieuwe én bestaande detachering die loopt tot na 31 oktober 2019, alvast een voorbehoud in de detacheringsovereenkomst. Zo regelt u dat de (voorwaarden van de) detachering opnieuw tegen het licht kunnen worden gehouden als de politieke en juridische situatie daartoe aanleiding geeft. Wij raden ook aan in gesprek te gaan met de werknemerspopulatie die het betreft en eventuele vragen over de gevolgen van de brexit (naturalisatie?) te adresseren. Kunt u zaken anders regelen en de gevaren juridisch ondervangen?

5.Er komen afwijkende regels. Bereid u daar op voor.

Nu al merken we dat het Verenigd Koninkrijk (VK) op sommige terreinen andere eisen begint te stellen dan de rest van de EU. Dit gaat naar verwachting alleen maar verder toenemen na Brexit. Zo kan het VK zwaardere eisen gaan stellen aan tal van producten. Denk er vast over na wat het VK op uw terrein straks anders kan gaan doen en wat dat betekent voor uw producten of diensten en uw propositie op de Britse markt.

Verwacht wordt dat de invloed van de brexit op het vlak van normen en verpakkingsvoorschriften in eerste instantie beperkt zal zijn. Maar na verloop van tijd kunnen de Europese en Britse ontwikkelingen in die domeinen wel van elkaar beginnen af te wijken. Ga te rade bij overkoepelende organisaties zoals het Belgische Bureau voor Normalisatie (NBN) en het Belgisch Verpakkingsinstituut (BVI).

Informeer u bovendien tijdig over de mogelijke extra kosten voor certificering en testen op langere termijn na de brexit.

6.Hoe vatbaar bent u voor wisselkoersrisico’s?

Het Britse pond kan op Brexit-day, of als gevolg van alle brexit-turbulentie, stijgen of dalen. Wat betekent dat voor uw businesscase? Wees u bewust van de risico’s en praat met uw bank over de mogelijkheden om deze te ondervangen.

Gelukkig kunt u die op verschillende manieren het hoofd bieden. Onderhandel bijvoorbeeld contracten in euro met uw Britse klanten. Of probeer een wisselkoersclausule te voorzien, zodat u prijsaanpassingen kunt doorvoeren.

Mogelijke positieve gevolgen van de brexit

Gelukkig biedt de brexit soms ook kansen. Zo zal de productie van sommige goederen in het Verenigd Koninkrijk naar verwachting toenemen. Biedt de brexit u misschien ook extra kansen? Of kunt u er marktaandeel van uw Britse collega’s op de EU-markt door afsnoepen?

Denk erover na.

Doe de brexit Impact Scan

Laatst bijgewerkt
14 oktober 2019

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Ondernemingen

  Welke verplichte informatie moet op de website van uw onderneming staan?

 2. Ondernemingen

  Overheidsopdrachten nu toegankelijker voor kmo’s!

 3. Ondernemingen

  Hervorming van het Wetboek van vennootschappen