Ondanks de Handels- en samenwerkingsovereenkomst die is onderhandeld door de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, kan de brexit bepaalde gevolgen hebben voor uw onderneming. Ook als u niet handelt met het Verenigd Koninkrijk, kunt u onrechtstreeks gevolgen ondervinden. Daarom moet u:

  • zo snel mogelijk de gevolgen van de brexit voor uw activiteiten onderzoeken en
  • de nodige maatregelen nemen om die gevolgen aan te pakken.

U vindt hier 6 tips om vandaag nog aan de slag te gaan.

1. Regel uw douanezaken nu in plaats van straks.

Sinds 1 januari 2021 krijgt u te maken met nieuwe douaneprocedures. Het Verenigd Koninkrijk is een “derde land” geworden waarop wel een gunstig regime, zoals onderhandeld in de overeenkomst, van toepassing is. 

  • Wat kost een douane-uitklaring in België en een douane-inklaring in het Verenigd Koninkrijk? 
  • Wat met een btw-inklaring?
  • Wat zijn de mogelijke invoerrechten op bepaalde producten in uw aanbod, op basis van de oorsprongsregels die erop van toepassing zijn?

Ga dus nu al na wat dat voor uw import uit het Verenigd Koninkrijk of export naar het Verenigd Koninkrijk betekent en wat u allemaal precies moet regelen.

2. Evalueer de impact van de brexit op uw onderneming

Het Verenigd Koninklijk heeft de Europese Unie verlaten en de overgangsperiode is geëindigd op 31 december 2020 om middernacht. Dit is nu een onontkoombare realiteit! Er kon in extremis een Handels- en samenwerkingsakkoord worden gesloten, waarmee bepaalde gevolgen van de Britse terugtrekking uit de interne markt en de douane-unie konden worden vermeden, onder meer op het vlak van douanerechten.

De herinvoering van grenscontroles en de overgangsformaliteiten bij de douane maken de zaken er echter niet eenvoudiger op. Nu de voorwaarden van de definitieve exit van het Verenigd Koninkrijk bekend zijn, kunt u dus vanaf nu de gevolgen van de brexit voor de financiën van uw onderneming berekenen. Zo dat u zo snel mogelijk de nodige informatie inwint!

3. Bekijk het effect van de brexit op uw logistiek

Een van de belangrijkste zaken is dat u kijkt wat de tussenkomst van de douane en allerhande keuringsinstellingen voor uw producten en leveringen naar of uit het Verenigd Koninkrijk betekenen. De herinvoering van de douanecontroles aan de grens zal de wachttijden beïnvloeden. Wat betekent die extra wachttijd voor uw logistiek? Heeft u uw spullen wel op tijd in de Britse supermarkt of in uw eigen rekken liggen? Moet u misschien voorraden beginnen aan te houden in het Verenigd Koninkrijk? Kortom, kijk naar uw logistiek, de hoeveelheden producten die u vervoert van of naar het Verenigd Koninkrijk en wat de tussenkomst van de douane en dergelijke betekent voor uw producten.

4. Neem uw personeelsbeleid en contracten onder de loep

Belgische werkgevers kunnen straks niet meer onbeperkt met eigen Belgisch personeel in het Verenigd Koninkrijk werken (einde van het vrij verkeer van personen). Die werknemers zullen opnieuw een visum en een werkvergunning nodig hebben als ze over een periode van zes maanden meer dan 90 dagen worden gedetacheerd. Ook kunnen er straks andere eisen worden gesteld aan onder meer het opleidingsniveau van migranten of de hoogte van het salaris. Kortom: de brexit kan ingrijpende gevolgen hebben voor uw personeel en uw personeelsbeleid.

Zorg dat u weet hoeveel (en welke) werknemers in het Verenigd Koninkrijk werken en zorg dat de brexit als thema op uw hr-agenda staat. Formuleer bijvoorbeeld nu reeds een voorbehoud in elke detacheringsovereenkomst, zowel in nieuwe als in reeds lopende overeenkomsten. Zo zal u de detachering of de voorwaarden ervan opnieuw kunnen evalueren als de politieke en juridische situatie dat noodzakelijk maakt. Wij raden ook aan in gesprek te gaan met de betrokken werknemers en hun zo nodig vragen over de gevolgen van de brexit (naturalisatie?) te stellen. Kunt u zaken anders regelen en de juridische problemen ondervangen?

5. Er zijn nu afwijkende regels van toepassing. Wees voorbereid!

Nu al merken we dat het Verenigd Koninkrijk op sommige vlakken andere eisen begint te stellen dan de rest van de EU. Dit zal naar verwachting alleen maar verder toenemen. Zo kan het Verenigd Koninkrijk zwaardere eisen gaan stellen aan tal van producten. Ga na wat het Verenigd Koninkrijk in uw sector anders kan gaan doen en wat dat betekent voor uw producten of diensten en uw aanbod op de Britse markt.

Verwacht wordt dat de invloed van de brexit op het vlak van verpakkingsnormen en -voorschriften in eerste instantie beperkt zal zijn. Maar na verloop van tijd kunnen de Europese en Britse ontwikkelingen in die domeinen wel van elkaar beginnen af te wijken. Ga te rade bij overkoepelende organisaties zoals het Belgische Bureau voor Normalisatie (NBN) en het Belgisch Verpakkingsinstituut (BVI).

Informeer u bovendien tijdig over de mogelijke extra kosten voor certificering en testen op langere termijn na de overgangsperiode.

6. Hoe vatbaar bent u voor wisselkoersrisico’s?

Het Britse pond kan in waarde stijgen of dalen of als gevolg van alle brexitperikelen. Wat betekent dat voor uw businesscase? Wees u bewust van de risico’s en praat met uw bank over de mogelijkheden om de risico's te ondervangen.

Gelukkig kunt u die op verschillende manieren het hoofd bieden. Onderhandel met uw Britse klanten bijvoorbeeld over overeenkomsten in euro of probeer in een wisselkoersclausule te voorzien, zodat u prijsaanpassingen kunt doorvoeren.

Getuigenissen

Veel ondernemers hebben zich al voorbereid op de brexit.  Hieronder staan de getuigenissen van twee van hen.

(Getuigenis in het Frans)

Mogelijke positieve gevolgen van de brexit

Gelukkig biedt de brexit ook bepaalde kansen. Als u bijvoorbeeld concurrenten heeft die zich voornamelijk in het Verenigd Koninkrijk bevoorraden, kunnen bepaalde ongemakken die de brexit voor hen veroorzaakt, uw bedrijf uiteindelijk een concurrentievoordeel opleveren.  Of misschien kunt u ook marktaandeel van uw Britse collega’s op de EU-markt afsnoepen? 

Zelfs als u niet rechtstreeks met het Verenigd Koninkrijk handel drijft, kan de brexit een impact hebben op uw bedrijf, soms zelfs een positieve. Het overwegen waard!

Doe de brexit Impact Scan

Laatst bijgewerkt
22 januari 2021