Brexit Impact Scan

De informatie opgenomen in de Brexit Impact Scan dateert van voor het akkoord dat gesloten werd tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Wij stellen alles in het werk om de informatie zo spoedig mogelijk te updaten.  

Voor wie?

De Brexit Impact Scan is er voor alle bedrijven in België. De brexit kan uw onderneming raken, ook al vermoedt u dat in eerste instantie niet. Doorloop alle situaties die op u van toepassing zijn en u zal de - soms onvermoede - effecten voor uw onderneming ontdekken.

Bereid u voor op de gevolgen van de brexit

Het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) heeft de Europese Unie op 31 januari 2020 verlaten. Op 31 december 2020 is ook de overgangsperiode afgelopen.

Tussen de onderhandelaars van de Europese Unie en van het Verenigd Koninkrijk is er een partnerschapsovereenkomst gesloten einde december 2020 onder de naam Handels- en samenwerkingsovereenkomst, om een nieuw specifiek kader voor de relaties vast te stellen vanaf 1 januari 2021.

Dat betekent echter niet dat alles bij het oude blijft! Het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal zodat we dat tot nu toe kenden, verandert ingrijpend. Sinds 1 januari 2021 maakt het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uit van de douane-unie of van de interne markt, wat onvermijdelijk gevolgen heeft voor de ondernemingen.  

Is uw onderneming betrokken en voorbereid?

Doe de Brexit Impact Scan om erachter te komen. Die scan is bedoeld om u een indicatie te geven van wat u moet doen om met die veranderingen om te gaan.

Situatieschetsen

De mogelijke situaties zijn gegroepeerd rond 9 thema’s:

  • uitvoer,
  • invoer,
  • diensten,
  • vervoer,
  • toelevering,
  • digitale data en diensten (privacywetgeving),
  • intellectuele eigendom,
  • vestiging,
  • concurrentie en markt.

Uitgangspunten

Alle adviezen in de Brexit Impact Scan zijn gebaseerd op de principes uit de handels- en samenwerkingsovereenkomst.

Het Verenigd Koninkrijk wordt voortaan beschouwd als een land buiten de douane-unie en buiten de interne markt, waar wel specifieke akkoorden mee zijn gesloten. Die scan is niet bedoeld om alle mogelijke situaties te behandelen: hij biedt geen enkele zekerheid op de lange termijn en geen enkel recht. Dit instrument geeft u het beste advies voor uw onderneming op basis van de situatie zoals ze zich op 1 januari 2021 voordoet.

De FOD Economie stelt alles in het werk om de teksten van zijn website en die van de Brexit Impact Scan zo snel mogelijk aan te passen wanneer er iets verandert.

 

Doe de brexit Impact Scan

Deel gerust de Brexit Impact Scan om je heen. De FOD Economie heeft een "Brexit-communicatiekit"  ontwikkeld die u voor dat doel kunt gebruiken.

Laatst bijgewerkt
22 januari 2021