Brexit Impact Scan

Voor wie

De Brexit Impact Scan is er voor alle bedrijven in België. De brexit kan uw bedrijf raken, ook al vermoedt u dat in eerste instantie niet. Doorloop alle op u van toepassing zijnde situaties om de - soms onvermoede - effecten voor uw bedrijf te ontdekken.

Bereid u voor op de impact van de brexit

Het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) heeft de Europese Unie op 31 januari 2020 verlaten. Op 1 februari 2020 is een overgangsperiode ingegaan die loopt tot 31 december 2020. Aan het einde van die overgangsperiode zal het Verenigd Koninkrijk ook behandeld worden als een land buiten de Europese Unie. Het verlaat dan de interne markt en de douane-unie. Er zullen andere regels voor handel gelden dan binnen de Europese Unie. Denk bijvoorbeeld aan douanecontroles, voorschriften voor in- en uitvoer van producten en kwaliteitseisen.

De brexit zal dus vanaf 1 januari 2021 grote gevolgen hebben voor bedrijven in België. Hij kan ook uw bedrijf raken. Het is daarom zaak nu al maatregelen te treffen en in ieder geval de mogelijke impact van de brexit voor uw onderneming vast te stellen. Die scan helpt u in kaart te brengen wat u nu al kunt voorbereiden en waar u bij stil moet staan.

Situatieschetsen

Mogelijke situaties zijn gegroepeerd rond 9 thema’s:

  • uitvoer, 
  • invoer,
  • diensten,
  • vervoer, 
  • toelevering,
  • digitale data en diensten (privacywetgeving), 
  • intellectuele eigendom, 
  • vestiging,
  • concurrentie en markt.

Uitgangspunten

Alle adviezen in de Brexit Impact Scan zijn gebaseerd op het uitgangspunt van een ‘no deal’ scenario, behalve waar al afspraken gemaakt zijn tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.. Vanaf 1 januari 2021 verlaat het Verenigd Koninkrijk immers hoe dan ook de interne markt en de douane-unie van de Europese Unie.

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk onderhandelen momenteel nog over de toekomstige relatie. Die onderhandelingen gaan onder meer over  in hoeverre u toegang blijft houden tot de Britse markt en het Verenigd Koninkrijk tot de EU-markt. Maar die toegang zal hoe dan ook vele nieuwe obstakels in rekening moeten brengen. Douaneprocedures en  sanitaire en fytosanitaire controles horen daar alvast bij.

Belangrijke kanttekening bij de Brexit Impact Scan

Een verandering in de regels die van toepassing zijn op de handel met het Verenigd Koninkrijk komt er hoe dan ook vanaf 1 januari 2021. Nu al staat vast dat het Verenigd Koninkrijk dan als een land buiten de douane-unie en de interne markt behandeld zal worden. Maar zolang de onderhandelingen over een verdrag verder gaan, is niet volledig bekend of enkele voordelen behouden kunnen worden en waaruit die precies zullen bestaan. Daarom geeft die scan geen zekerheid. Met andere woorden, die scan geeft u het beste advies voor uw bedrijf, gebaseerd op de situatie zoals die is, maar geeft u geen uitsluitsel zolang de onderhandelingen nog lopen.

De FOD Economie doet al het mogelijke om de teksten van deze pagina’s en van de Brexit Impact Scan zo vlug mogelijk aan te passen bij wijzigingen.

Blijf daarom de ontwikkelingen rondom de brexit volgen.

Doe de brexit Impact Scan

Deel gerust de Brexit Impact Scan om je heen. De FOD Economie heeft een "Brexit-communicatiekit"  ontwikkeld die u voor dat doel kunt gebruiken.

Laatst bijgewerkt
21 oktober 2020