Brexit Impact Scan

Voor wie

De Brexit Impact Scan is er voor alle bedrijven in België. De brexit kan uw bedrijf raken, ook al vermoedt u dat in eerste instantie niet. Doorloop alle op u van toepassing zijnde situaties om de - soms onvermoede - effecten voor uw bedrijf te ontdekken.

Bereid u voor op de brexit

Weldra verlaat het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) de Europese Unie (EU). Dat betekent dat het uit de interne markt en douane unie stapt. Door dat vertrek wordt het Verenigd Koninkrijk een land buiten de EU en gaan andere handelsafspraken gelden dan binnen de EU. Denk bijvoorbeeld aan douanecontroles, voorschriften voor in- en uitvoer van producten en kwaliteitseisen.

De kans op een hard brexit (no-deal) is een reëel risico. Zelfs al is de uitstapdatum momenteel nog onduidelijk (ten laatste 31 oktober 2019), de brexit is niet meer zo ver weg, en kan grote gevolgen hebben voor bedrijven in België. Hij kan ook uw bedrijf raken. Het is daarom zaak nu al maatregelen te treffen en in ieder geval de mogelijke impact van de brexit voor uw onderneming vast te stellen. Deze scan helpt u in kaart te brengen wat u nu al kunt voorbereiden en waar u bij stil moet staan.

Situatieschetsen

Mogelijke situaties zijn gegroepeerd rond 9 thema’s:

 • uitvoer, 
 • invoer,
 • diensten,
 • vervoer, 
 • toelevering,
 • digitale data en diensten (privacywetgeving), 
 • intellectuele eigendom, 
 • vestiging,
 • concurrentie en markt.

Uitgangspunten

Alle adviezen in de Brexit Impact Scan zijn gebaseerd op de uitgangspunten van het Verenigd Koninkrijk in de onderhandelingen over het Britse vertrek uit de EU. De EU en het Verenigd Koninkrijk onderhandelen nog in Brussel over de toekomstige relatie. Die onderhandelingen gaan onder meer over de mate en intensiteit van controles aan de grens en in hoeverre u toegang blijft houden tot de Britse markt en het Verenigd Koninkrijk tot de Belgische markt.

Belangrijke kanttekening bij de Brexit Impact Scan

Zolang nog onduidelijk is wanneer er iets verandert en hoe dat er precies uitziet, kunt u aan deze scan geen rechten ontlenen. Met andere woorden, deze scan geeft u het beste advies voor uw bedrijf, gebaseerd op de situatie zoals die is, maar geeft u geen uitsluitsel zolang de onderhandelingen nog lopen.

Hetzelfde geldt, onder andere, voor de overgangsperiode voorzien in het oorspronkelijke terugtrekkingsakkoord, die bedrijven meer tijd moest geven om zich op de nieuwe situatie voor te bereiden. Die overgangsperiode zou tot 31 december 2020 duren. In principe is nu afgesproken dat gedurende deze periode het Verenigd Koninkrijk behandeld wordt alsof het (nog) een onderdeel is van de EU. Daarover kan echter pas definitieve zekerheid gegeven worden als het gehele terugtrekkingsakkoord is goedgekeurd.

De FOD Economie doet al het mogelijke om de teksten van deze pagina’s en van de Brexit Impact Scan zo vlug mogelijk aan te passen bij wijzigingen.

Blijf daarom de ontwikkelingen rondom de brexit volgen, zolang de onderhandelingen lopen.

Doe de brexit Impact Scan

 

Deel gerust de Brexit Impact Scan om je heen. De FOD Economie heeft een "Brexit-communicatiekit"  ontwikkeld die u voor dat doel kunt gebruiken.

Laatst bijgewerkt
14 oktober 2019

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Ondernemingen

  Welke verplichte informatie moet op de website van uw onderneming staan?

 2. Ondernemingen

  Overheidsopdrachten nu toegankelijker voor kmo’s!

 3. Ondernemingen

  Hervorming van het Wetboek van vennootschappen