Belgische Brexit High Level Group

De economische impact van de brexit leidt terecht tot waakzaamheid. Voor de Europese Unie, en voor de open Belgische economie in het bijzonder, is het Verenigd Koninkrijk (VK) een van de voornaamste economische partners. Voor heel wat sectoren en ondernemingen is het VK immers een erg belangrijke afzetmarkt. Natuurlijk is de EU anderzijds ook een belangrijke afnemer van Britse producten en diensten, maar veel meer dan andere lidstaten, drijft het VK ook handel buiten de Europese sfeer.

Op initiatief van minister van Economie, Kris Peeters, werd een Brexit High Level Group (HLG) in het leven geroepen op 20 juni 2016. Voorzitter werd baron Paul Buysse.

De groep vergadert meermaals per jaar, en kan daarbij steunen op de expertise van de Nationale Bank, het Federaal Planbureau en de Brexit Task Force van de FOD Economie. De HLG stelt rapporten op om de gevolgen van de brexit in kaart te brengen en helpt het Belgische bedrijfsleven zich voor te bereiden op de brexit. Ook de economische sectoren worden nauw betrokken, via federaties waaronder FEVIA, FEDUSTRIA, FEBELFIN, AGORIA, ASSURALIA, AWDC, BCZ, Boerenbond, ESSENSCIA, FEBEG, FEBETRA, IAB, PHARMA, UPA, VBT, naast de diverse havens en sommige ondernemingen.

De rapporten van de HLG en de monitoringrapporten vindt u hieronder.

Belgische rapporten over de brexit

Laatst bijgewerkt
18 september 2018

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Ondernemingen

    Is uw bedrijf cyberveilig? Doe de scan!

  2. Ondernemingen

    Boordtabel van de kmo’s en zelfstandige ondernemers 2018

  3. Ondernemingen

    Hervorming van het ondernemingsrecht