Brexit Impact Scan

De brexit is werkelijkheid geworden

Sinds 1 februari 2020 maakt het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uit van de Europese Unie. Ook aan de overgangsperiode is op 31 december 2020 een einde gekomen.

Tussen de onderhandelaars van de Europese Unie en van het Verenigd Koninkrijk is er een partnerschapsovereenkomst gesloten onder de naam Handels- en samenwerkingsovereenkomst, om een nieuw specifiek kader voor de relaties vast te stellen vanaf 1 januari 2021.

Dit betekent echter niet dat alles bij het oude blijft! Het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal zodat we dat tot nu toe kenden, verandert ingrijpend. Sinds 1 januari 2021 maakt het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uit van de douane-unie of van de interne markt, wat onvermijdelijk gevolgen heeft voor de ondernemingen en de particulieren.  Bijgevolg moet de nodige informatie worden verzameld om te kunnen omgaan met de min of meer belangrijke veranderingen die hun relaties met het Verenigd Koninkrijk raken.

Bent u ondernemer en doet u zaken met het Verenigd Koninkrijk of bent u dat van plan? Ook als u het niet verwacht, kan de brexit toch gevolgen hebben voor uw onderneming, zelfs al heeft u geen directe link met het Verenigd Koninkrijk.  We raden u dus aan om vandaag al te onderzoeken wat de bepalingen van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst van 24 december 2020 voor u betekenen.

Getuigenissen

Veel ondernemers hebben zich al voorbereid op de brexit. Hieronder staan de getuigenissen van twee van hen.

(Getuigenis in het Frans)

Doe de Brexit Impact Scan en bied de brexit het hoofd!

Maak eerst een inventarisatie van de mogelijke impact die brexit zou kunnen hebben op uw bedrijfsactiviteiten.  U krijgt hoe dan ook te maken met de nieuwe regels die op 1 januari 2021 van kracht zijn geworden. Het is dus verstandig om zo snel mogelijk uw strategie voor de toekomst op te stellen.

Ga uit van de spelregels van de Wereldhandelsorganisatie en hou rekening met de oorsprongsregels, de douanetarieven, de grenscontroles en het feit dat het Verenigd Koninkrijk niet langer een EU-lidstaat is. Bekijk de gevolgen op productniveau voor in- en uitvoer, op niveau van uw contracten, van intellectuele eigendom, van uw personeelsbeleid enz.

Doe de Brexit Impact Scan  en krijg tips op maat zodat u zich goed kunt voorbereiden.

De FOD Economie stelt alles in het werk om de teksten van zijn website en die van de Brexit Impact Scan zo snel mogelijk aan te passen wanneer er iets verandert.

Doe de brexit Impact Scan

Laatst bijgewerkt
12 april 2022

Laatste nieuws voor dit thema