Brexit Impact Scan

De brexit is een realiteit geworden

In 2016 heeft het Verenigd Koninkrijk zijn wil uitgedrukt om de Europese Unie te verlaten.

Eerst was de deadline 29 maart 2019, de uittreding is werkelijkheid geworden op 31 januari 2020.

De Britse en Europese autoriteiten hebben hun goedkeuring gehecht aan een terugtrekkingsovereenkomst. Er is een overgangsperiode van 1 februari 2020 tot en met 31 december 2020 overeengekomen. Dat betekent dat er voor burgers en bedrijven aan beide zijden van het Kanaal in ieder geval tot eind 2020 geen verandering  plaatsvindt. Die periode wordt gebruikt om te onderhandelen over een nieuw partnerschap tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

De uiteindelijke inhoud van de onderhandelingen blijft onzeker: alles kan nog veranderen. Het risico op een brexit zonder akkoord blijft bestaan.

Het VK blijft evenwel een belangrijke handelspartner van België.
Bent u ondernemer en doet u zaken met het Verenigd Koninkrijk? Of bent u dat van plan? Ook als u het niet verwacht, kan de brexit toch gevolgen hebben voor uw onderneming, zelfs al hebt u geen directe link met het Verenigd Koninkrijk. U heeft er dus belang bij te onderzoeken wat de brexit voor u kan betekenen, en vooral indien de onderhandelingen voor een nieuw partnerschap tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zouden mislukken.

Doe de Brexit Impact Scan en bereid u voor op de brexit!

De kans op een mislukking is niet uit te sluiten. Start nu al uw voorbereiding en maak een inventarisatie van de mogelijke impact die zulk een scenario zou kunnen op uw bedrijfsactiviteiten. U krijgt hoe dan ook met nieuwe regels te maken. En het is verstandig om tijdig een plan op te stellen.

Ga uit van de spelregels van de Wereldhandelsorganisatie, met douanetarieven en grenscontroles en het VK als niet-EU-land. Bekijk de gevolgen op productniveau voor in- en uitvoer, op niveau van uw contracten, van intellectuele eigendom, van uw personeelsbeleid, ...

Doe de Brexit Impact Scan en krijg tips op maat zodat u zich goed kunt voorbereiden.

De FOD Economie doet al het mogelijke om de teksten van deze webpagina’s en de Brexit Impact Scan zo vlug mogelijk aan te passen bij wijzigingen.

Die pagina’s en de scan geven u het best mogelijke advies voor uw bedrijf op basis van de situatie zoals die vandaag gekend is en een waarschijnlijke brexit zonder akkoord. De informatie geeft u geen definitief uitsluitsel aangezien nog onduidelijk is hoe de brexit-onderhandelingen zullen aflopen en hoe dat er dan precies gaat uitzien.

Blijf daarom de actualiteit en de ontwikkelingen over de brexit volgen zolang de onderhandelingen lopen.

Doe de brexit Impact Scan

Laatst bijgewerkt
8 juli 2020