Meer dan 2 miljoen Belgen lopen het risico van armoede of uitsluiting

In 2022 telde België 2,1 miljoen personen met een risico op armoede of sociale uitsluiting, dat is een aandeel van 18,7 % in de totale bevolking (FR: 21,0 %, DE: 20,9 % en NL: 16,5 %). Uit de evolutie op jaarbasis van deze cijfers blijkt dat enkel Frankrijk een stijging registreerde ten opzichte van 2021 (FR: +1,8 procentpunt, BE: -0,1 pp, DE: -0,1 pp en NL: -0,1pp).

Volgens Statbel (2023) treft monetaire armoede het vaakst:

  • mensen die wonen in dichtbevolkte gebieden (22,3 %),
  • laagopgeleiden (26,2 %),
  • werklozen (48,3 %),
  • huurders (29,1 %),
  • eenoudergezinnen (30,5 %).

De werkgelegenheid blijft een belangrijke factor voor de armoedebestrijding, zoals blijkt uit cijfers voor werkenden met een armoederisico (slechts 3,6 % in België, het laagste cijfer in vergelijking met onze voornaamste handelspartners in 2022).

Laatst bijgewerkt
26 april 2024