Daling van het aantal personen met een risico op armoede in 2022

In 2022 telde België 2,1 miljoen personen met een risico op armoede of sociale uitsluiting, dat is een aandeel van 18,7 % in de totale bevolking (FR: 21,0 %, DE: 20,9 %, NL: 16,5 % en EU27: 21,6 %). Uit de evolutie op jaarbasis van deze cijfers blijkt dat ten opzichte van het gemiddelde van de 27 lidstaten van de Europese Unie en van onze drie voornaamste handelspartners enkel Frankrijk een stijging kende in 2022 (FR: +1,8 procentpunt, DE: -0,1 pp, BE: -0,1 pp, NL: -0,1pp en EU27: -0,1pp).

Volgens Statbel (2023) treft monetaire armoede het vaakst:

  • mensen die wonen in dichtbevolkte gebieden (22,3 %),
  • laagopgeleiden (26,2 %),
  • werklozen (48,3 %),
  • huurders (29,1 %),
  • eenoudergezinnen (30,5 %).

De werkgelegenheid blijft een belangrijke factor voor de armoedebestrijding, zoals blijkt uit cijfers voor werkenden met een armoederisico (slechts 3,6 % in België, het laagste cijfer in vergelijking met onze voornaamste handelspartners en met het gemiddelde van de 27 lidstaten van de Europese Unie in 2022).

Laatst bijgewerkt
16 november 2023