Table of Contents

  Daling van het aantal personen met een armoederisico in 2021

  In 2021 telde België 2,1 miljoen personen met een risico op armoede of sociale uitsluiting, dat is 18,8 % van de totale bevolking (DE: 20,7 %, FR: 19,3 % en NL: 16,6 %). De evolutie op jaarbasis van die ratio’s toont aan dat enkel ons land een daling kende ten opzichte van 2020 (BE:-1,5 procentpunt, DE: +0,3 pp, FR: +0 pp en NL: +0,6pp).

  Monetaire armoede treft het vaakst mensen die in dichtbevolkte gebieden wonen (20,4 %), laagopgeleiden (23,8 %), werklozen (38 %), huurders (26,5 %) en leden van eenoudergezinnen (25,5 %) (Statbel, 2022).

  Een laag armoederisico (3,8 % in België, het laagste cijfer in vergelijking met onze belangrijkste handelspartners in 2021) toont aan dat werkgelegenheid een van de belangrijkste hefbomen blijft in de strijd tegen armoede.

  Laatst bijgewerkt
  15 maart 2023