Table of Contents

  De Belgische uitvoer van goederen blijft groeien in 2022

  In 2022 werd de wereldexportgoederenmarkt (communautaire concept) gedomineerd door:

  • China (16,0 % van de wereldexport, +0,4 procentpunt op jaarbasis);
  • de Verenigde Staten (9,0 %, +0,9 procentpunt);
  • Duitsland (7,4 %, -0,2 procentpunt).

  België staat op de 16e plaats (2,0 %, +0,2 procentpunt) en blijft achter zijn belangrijkste handelspartners staan, namelijk Duitsland (3e), Nederland (4e) en Frankrijk (8e).

  In 2022 is de uitvoer van onze belangrijkste producten fors gestegen ten opzichte van 2021 zoals chemie (+27 %) en farmaceutica (+19 %). Onder invloed van de aanhoudende stijging van de prijzen van energieproducten, versterkt door de oorlog in Oekraïne, kende de uitvoer van ruwe olie en aardgas een uitzonderlijke groei (+395 % in waarde, +118 % in volume).

  Onze belangrijkste exportproducten zijn voornamelijk bestemd voor: Duitsland, Frankrijk, Nederland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk

  In 2022 werden al onze vlaggenschipproducten geëxporteerd naar lidstaten van de Europese Unie (voornamelijk Duitsland, Frankrijk en Nederland), met uitzondering van farmaceutische producten die voornamelijk gericht waren op de Verenigde Staten, Japan en het Verenigd Koninkrijk.

  Ook de Belgische invoer van goederen steeg in 2022

  In 2022 zijn de drie grootste importerende landen ter wereld de Verenigde Staten, China en Duitsland. België staat op de 12e plaats na Duitsland en Nederland, met een relatief aandeel van 2,6 % van de wereldimport (+0,8 procentpunt in vergelijking met 2021). Frankrijk stond in 2021 op de 5e plaats van de wereld en had geen gegevens voor 2022.

  In 2022, steeg de Belgische invoer met 32 % ten opzichte van het voorgaande jaar. De belangrijkste geïmporteerde producten zijn:

  • ruwe olie en aardgas met een relatief aandeel van 14,1 % (+7,2 procentpunt over een jaar) en een importstijging van 170 %,
  • chemische producten met een relatief aandeel van 13,6 % (-1,9 procentpunt over een jaar) en een importstijging van 16 %,
  • farmaceutische producten met een relatief aandeel van 13,4 % (-0,9 procentpunt over een jaar) en een importstijging van 24 %,
  • motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers met een relatief aandeel van 8,6 % (-0,9 procentpunt over een jaar) en een importstijging van 19 %.

  De aanzienlijke toename van de import van ruwe olie en aardgas is het gevolg van de gezondheidscrisis, gevolgd door een economisch herstel. Dat ging gepaard met een stijging van de prijzen van energieproducten, versterkt door de oorlog in Oekraïne.

  In 2022 kwamen onze belangrijkste geïmporteerde producten voornamelijk uit de EU27

  De producten die in 2022 voornamelijk door België werden geïmporteerd, waren voornamelijk afkomstig uit Nederland, Duitsland en Frankrijk, met uitzondering van farmaceutische producten die worden geïmporteerd uit Spanje en Italië. België importeerde die producten ook uit landen buiten de EU27, zoals China, het Verenigd Koninkrijk en Verenigde Staten.

  De uitvoer van hoogtechnologische producten neemt in onze uitvoer een steeds grotere plaats in

  In 2021 vertegenwoordigde de Belgische uitvoer van hoogtechnologische producten 17 % van de totale uitvoer. Sinds 2018 nam dat aandeel constant toe tot 2021 met gemiddeld 13 procentpunt. De uitvoer van hoogtechnologische producten van Nederland (21,7 %) en van Frankrijk (17,2 %) was goed voor een relatief groter aandeel dan dat van België, terwijl dat van Duitsland lager lag in 2021 (15 %).

  Onze handelsbalans in de dienstensector vertoonde in 2022 een tekort

  In 2022 was het saldo van de Belgische handelsbalans in diensten negatief (-1.344 miljoen euro), nadat het in 2021 nog positief was (922 miljoen euro). Dat tekort is het gevolg van een sterkere toename van de invoer dan van de uitvoer van diensten, meer bepaald voor op het gebied van maakloon (verwerking, assemblage, etikettering, verpakking, enz.), onderhoud en herstelling, vervoeren reisverkeer. Ook Duitsland noteerde in 2022 een tekort, in tegenstelling tot Frankrijk en Nederland. Ons land exporteerde zijn diensten in de periode 2021-2022 voornamelijk naar de Europese Unie (EU27), en meer bepaald naar de drie naburige economieën (Nederland, Frankrijk en Duitsland). Onze belangrijkste markten buiten de EU27 waren de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

  De diensten die België het meest exporteerden zijn vooral andere handelsgerelateerde diensten. Zoals bijvoorbeeld O&O-diensten, die een relatief aandeel van 37 % vertegenwoordigen (extra-EU27 goed voor zo’n 42 %), vervoer (22 % en extra-EU27: 21 %) en telecommunicatiediensten (13 % voor zowel intra-als extra-EU).

  Laatst bijgewerkt
  9 april 2024