Table of Contents

  België ging twee plaatsen vooruit op de wereldwijde exportmarkt

  In 2021 werd de wereldwijde goederenmarkt voor de export gedomineerd door China (18,3 % van de wereldwijde uitvoer, +3,1 procentpunten op jaarbasis), gevolgd door de Verenigde Staten (9,4 %, +1,0 procentpunt) en Duitsland (8,8 %, + 0,7 procentpunt). België stond op de zeventiende plaats, waarmee het twee plaatsen winst maakt ten opzichte van 2020 (1,8 %, +0,1 procentpunt), maar het blijft achter op zijn belangrijkste handelspartners, zijnde Duitsland (3e, status quo), Frankrijk (8e, +1 plaats) en Nederland (5e, +1 plaats).

  In 2021 bezetten de Verenigde Staten, China en Duitsland de eerste drie plaatsen van de rangschikking van de wereldwijde invoer van goederen, met een relatief aandeel van respectievelijk 15,5 % (+1,6 procentpunt ten opzichte van 2020), 13,9 % (+1,9 procentpunt) en 7,5 % (+0,7 procentpunt). België ging een plaats vooruit ten opzichte van 2020 en nam de vijftiende plaats in met 1,8 % van de wereldwijde invoer in 2021 (+0,1 procentpunt). Frankrijk en Nederland kwamen op de 5e plaats (+1 plaats) en 8e plaats (status quo).

  Chemische producten waren onze meest uitgevoerde producten in 2021

  In 2021 voerde België voornamelijk chemische producten, machines en transportmaterieel en producten van de verwerkende nijverheid uit naar onze drie voornaamste handelspartners (Duitsland, Frankrijk en Nederland) en naar de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

  In 2021 was onze invoer voornamelijk afkomstig vanuit:

  • Nederland (21 %): minerale brandstoffen, smeermiddelen en aanverwante stoffen, machines en transportmaterieel en chemische producten;
  • Duitsland (16 %): chemische producten, machines en transportmaterieel en producten van de verwerkende nijverheid;
  • Frankrijk (10,3 %): machines en transportmaterieel, chemische producten en producten van de verwerkende nijverheid;
  • Ierland en de Verenigde Staten: chemische producten, machines en transportmaterieel en diverse verwerkte artikelen.

  De Belgische uitvoer en invoer van diensten overschreed in 2021 het peil van voor de pandemie

  Na een daling met 4,2 % op jaarbasis in 2020 door de covid-19-pandemie ging de Belgische uitvoer van diensten naar de wereld terug in stijgende lijn in 2021 en overschreed deze het peil van voor de coronacrisis (+10 % op jaarbasis). In 2021 voerde ons land zijn diensten voornamelijk uit naar Nederland, Zuid-Afrika, de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland.

  Net als de uitvoer kromp ook de invoer in 2020 ten opzichte van 2019, en wel met 6,4 %, om vervolgens te groeien met 10,5 % (tussen 2020-2021) en een peil te bereiken boven dat van voor de crisis (covid-19).

  In 2021 voerde ons land voornamelijk diensten in vanuit:

  • Nederland: andere diensten voor handel, vervoer en reizen;
  • Frankrijk: andere diensten voor handel, reizen en vervoer;
  • De Verenigde Staten: andere diensten voor handel, telecommunicatie, informatica en vervoer;
  • Duitsland: andere diensten voor handel, vervoer en maatwerk;
  • Het Verenigd Koninkrijk: andere diensten voor handel, telecommunicatie, informatica en informatie, en vervoer;
  • Luxemburg: financiële diensten, reizen en andere diensten voor handel.

  De uitvoer van hoogtechnologische producten neemt in onze uitvoer een steeds grotere plaats in

  In 2021 vertegenwoordigde de Belgische uitvoer van hoogtechnologische producten 17 % van de totale uitvoer. Sinds 2018 nam dat aandeel constant toe tot 2021 met gemiddeld 13 procentpunten. De uitvoer van hoogtechnologische producten van Nederland (21,7 %) en van Frankrijk (17,2 %) was goed voor een relatief groter aandeel dan dat van België, terwijl dat van Duitsland lager lag in 2021 (15 %).

  Laatst bijgewerkt
  15 maart 2023