Table of Contents

  De Belgische uitvoer blijft groeien in 2022

  In 2022 werd de wereldexportgoederenmarkt gedomineerd door:

  • China (21 % van de wereldexport, +5,4 procentpunt op jaarbasis);
  • de Verenigde Staten (12,1 %, +3,9 procentpunt);
  • Duitsland (9,7 %, +2,1 procentpunt).

  België staat op de 11e plaats (2,7 %, +0,9 procentpunt), maar blijft achter zijn belangrijkste handelspartners staan, namelijk Duitsland (3e, status quo) en Nederland (4e, +1 plaats). Frankrijk stond in 2021 op de 8e plaats van de wereld en had geen gegevens voor 2022.

  In 2022 is de uitvoer van onze belangrijkste producten fors gestegen ten opzichte van 2021 zoals chemie (+27 %) en farmaceutica (+19 %). Onder invloed van de aanhoudende stijging van de prijzen van energieproducten, versterkt door de oorlog in Oekraïne, kende de uitvoer van ruwe olie en aardgas een uitzonderlijke groei (+395 % in waarde, +118 % in volume).

  Onze belangrijkste exportproducten zijn voornamelijk bestemd voor: Duitsland, Frankrijk, Nederland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk

  In 2022 werden al onze vlaggenschipproducten geëxporteerd naar lidstaten van de Europese Unie (voornamelijk Duitsland, Frankrijk en Nederland), met uitzondering van farmaceutische producten die voornamelijk gericht waren op de Verenigde Staten, Japan en het Verenigd Koninkrijk.

  Ook de invoer van België nam toe in 2022

  In 2022 zijn de drie grootste importerende landen ter wereld:

  • de Verenigde Staten;
  • China;
  • Duitsland.

  België staat op de 12e plaats na Duitsland en Nederland, met een relatief aandeel van 2,6 % van de wereldimport (+0,8 procentpunt in vergelijking met 2021). Frankrijk stond in 2021 op de 5e plaats van de wereld en had geen gegevens voor 2022.

  De belangrijkste door België geïmporteerde producten (laatste beschikbare gegevens) zijn in 2021 gestegen, met uitzondering van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers. Daarnaast moet het eenjarige groeipercentage van de invoer van ruwe olie en aardgas worden benadrukt, als gevolg van hun sterke stijging (+157 % in waarde, +13 % in volume) door de gezondheidscrisis, gevolgd door een economisch herstel dat gepaard ging met een stijging van de prijzen van energieproducten, versterkt door de oorlog in Oekraïne.

  In 2021 kwamen onze belangrijkste geïmporteerde producten voornamelijk uit de EU27

  De producten die in 2021 voornamelijk door België werden geïmporteerd, waren voornamelijk afkomstig uit Nederland, Duitsland en Frankrijk, met uitzondering van chemische producten die worden geïmporteerd uit Nederland, Polen en Litouwen en producten uit cokesvorming en raffinage waar Italië onze derde grootste leverancier was. België importeerde die producten ook uit landen buiten de EU27, zoals China, het Verenigd Koninkrijk, Turkije en Brazilië.

  De in 2020 uitgevoerde studie van het Prijzenobservatorium over de "Economische afhankelijkheid van de Belgische industrieën ten opzichte van het buitenland (PDF, 1.39 MB)" stelt vast dat bepaalde sectoren blijk hebben gegeven van een hoge mate van importconcentratie en een hoge verhouding tussen invoer en omzet. Dat is met name het geval voor "Petroleumraffinage", "Vervaardiging van farmaceutische preparaten", "Constructie en assemblage van motorvoertuigen", maar ook voor "Farmaceutische preparaten".

  Het niveau van de buitenlandse input in de Belgische industriële sectoren (43 %) ligt dicht bij het Nederlandse niveau (40 %) maar hoger dan in de twee grote buurlanden, die meer autonoom zijn qua omvang van hun markt (29 % voor Frankrijk en 28 % voor Duitsland).

  Een grote economische afhankelijkheid van het buitenland kan bij spanningen op internationale markten de oorzaak zijn van een breuk in de productieketen, wat met name kan leiden tot hogere consumentenprijzen op de Belgische markt zoals we die kenden tijdens de COVID-19-crisis en de oorlog in Oekraïne.

  De uitvoer van hoogtechnologische producten neemt in onze uitvoer een steeds grotere plaats in

  In 2021 vertegenwoordigde de Belgische uitvoer van hoogtechnologische producten 17 % van de totale uitvoer. Sinds 2018 nam dat aandeel constant toe tot 2021 met gemiddeld 13 procentpunt. De uitvoer van hoogtechnologische producten van Nederland (21,7 %) en van Frankrijk (17,2 %) was goed voor een relatief groter aandeel dan dat van België, terwijl dat van Duitsland lager lag in 2021 (15 %).

  Laatst bijgewerkt
  22 augustus 2023