Table of Contents

    Op basis van een groot aantal verschillende kwantitatieve sleutelindicatoren en enquêtegegevens biedt het resultatengedeelte van de boordtabel een stand van zaken van de evolutie van belangrijke economische aggregaten en wijst op de sterke en zwakke punten van ons land voor de volgende thema’s:

    Daartoe informeren de voornoemde waarnemingsassen over de op te nemen uitdagingen, met name op het gebied van budgettaire houdbaarheid op middellange termijn, of ook nog over maatschappij- en leefmilieuthema’s. Het is tevens belangrijk om de link te leggen met de gevolgen van de energiecrisis en de duurzame aanpassingen in het consumptiepatroon die deels tot een conversie van ons productieapparaat leiden.

    Laatst bijgewerkt
    15 maart 2023