België consolideert zijn plaats onder de leidende landen op het vlak van innovatie

Het European Innovation Scoreboard van 2022 evalueert de prestaties op het vlak van wetenschappelijk onderzoek en innovatie in een economie. Volgens die publicatie behoort België voor het tweede opeenvolgende jaar tot de groep van « innovatieleiders » met een index van 141,50.

Zoals blijkt uit de grafiek hieronder kenden de indexen van alle landen uit die groep (Zweden, Denemarken, Nederland en België) een stijging (net als in 14 andere lidstaten). Ons land noteerde bovendien de tweede beste groei ten opzichte van 2021 (+4,35 indexpunten) achter Finland (+7,52 indexpunten). Over een langere periode bekeken (tussen 2015 en 2022) presteerde België beter (16,8 procentpunt) dan de Europese Unie (9,9 procentpunt).

Zoals geïllustreerd in de volgende tabel heeft België heel wat sterke punten, zoals het aantal « buitenlandse doctoraatstudenten » of ook « innoverende kmo’s die samenwerken met andere partners ». Deze beide indicatoren kennen evenwel een dalend verloop sinds 2015, met respectievelijk -34,1 en -40,3 procentpunt.

Milieutechnologie en de uitvoer van medium en hightechproducten behoren tot de zwakke punten van België. Die twee domeinen kenden wel een stijgend verloop in 2022 ten opzichte van 2015 (+2,2 en +14 procentpunt).

Laatst bijgewerkt
16 november 2023