Table of Contents

  België verbetert zich in productinnovatie en procesinnovatie

  Volgens de laatste enquête van de EU over innovatie (2020) ligt België voor op zijn drie buren alsook op de eurozone met:

  • 26,1 % ondernemingen die een productinnovatie,
  • 43,1 % ondernemingen die een procesinnovatie realiseerden.

  Ons land verbetert tevens zijn score ten opzichte van de EU-enquête van 2018 zowel voor de productinnovatie (+6,2 procentpunt) als voor de procesinnovatie (+9,1 procentpunt).

  Nederland (22,5 %) plaatst zich achter België, gevolgd door de eurozone (20,2 %) voor productinnovatie. De eurozone (30,7 %) is 2e voor procesinnovatie, gevolgd door Duitsland (29,9 %), Frankrijk (29,8 %) en Nederland (26,6 %). Nederland verbetert zijn score voor productinnovatie ten opzichte van 2018, in tegenstelling tot Duitsland, Frankrijk en de eurozone. Alle bestudeerde geografische gebieden noteren betere prestaties voor procesinnovatie in 2020.

  De intern verrichte O&O-uitgaven blijven domineren in de structuur van de innovatie-uitgaven

  In België bestaan van alle innovatie-uitgaven

  • 59,5 % uit interne O&O-uitgaven,
  • 18,1 % zijn O&O-uitgaven in onderaanneming
  • 22,4 % voor innovatie-uitgaven buiten O&O.

  De innovatie-uitgaven van Belgische ondernemingen bestaan aldus hoofdzakelijk uit interne O&O-uitgaven. Men stelt hetzelfde vast bij onze buren.

  Niettemin blijkt uit een vergelijking met onze buurlanden (de gegevens voor Nederland zijn niet beschikbaar) dat Frankrijk het hoogste percentage O&O-uitgaven realiseert (89,9 %). Het wordt gevolgd door België (77,6 % waarvan 59,5 % interne O&O) en Duitsland (61,0 % waarvan 51,4 % interne O&O).

  Omzet van de innovatieve ondernemingen

  Volgens de CIS-enquête zijn de innoverende Belgische ondernemingen in 2020 goed voor 82,2 % van de omzet van alle ondernemingen, tegenover 17,8 % voor de niet-innoverende ondernemingen. Van de omzet zit 2,1 % geconcentreerd bij ondernemingen die een productinnovatie gerealiseerd hebben, terwijl 29,0 % van de omzet gerealiseerd is door ondernemingen die procesinnovaties gerealiseerd hebben. De rest (51,1 %) komt voort uit andere types innovatie (in logistiek, nieuwe productiemethoden, marketing…).

  De concentratie van de omzet van innoverende bedrijven is hoger in Duitsland (88,1  %), gevolgd door Frankrijk (86,4 %), België (82,2 %) en tot slot Nederland (69,7 %). Onder de innoverende bedrijven vertoont België de hoogste omzetconcentratie voor procesinnovaties (29,0 %) en de laagste voor productinnovaties (2,1 %).

  Laatst bijgewerkt
  24 november 2023