Table of Contents

  In het determinantengedeelte van de boordtabel worden de belangrijkste ontwikkelingen onderzocht en worden daarbij de verschillen met de Europese streefdoelen aangegeven. Sommige indicatoren zijn op hun beurt verbonden met beleidspunten.

  De onderliggende factoren van onze prestaties en van die van de belangrijkste landen van de Europese Unie worden geanalyseerd via een ruime waaier van domeinen:

  1. Loonkosten per eenheid
  2. Energie
  3. Inflatie
  4. Innovatie
  5. Digitale economie
  6. Ondernemerschap  
  7. Bedrijfsklimaat
  8. Arbeidsmarkt
  9. Onderwijs en opleiding

  U vindt er de sterke punten en de aandachtspunten voor België, waaronder sommige ontwikkelingen geaccentueerd werden door de coronacrisis (schaarste aan materialen, werktuigen en gekwalificeerd personeel) en door de energiecrisis. Naarmate er gegevens beschikbaar worden, zullen de volgende updates van de boordtabel extra aandacht besteden aan de ecologische transitie, de digitale transformatie, de investeringen en de versterking van de arbeidsproductiviteit, die essentieel blijkt voor de duurzaamheid van de economische groei en bijgevolg voor de verbetering van de sociale cohesie.

  Laatst bijgewerkt
  15 maart 2023