Wetgeving met betrekking tot mededinging

De ontwikkeling van een wettelijk en reglementair kader aangepast aan de hele economische markt, van ondernemingen en consumenten, vormt een belangrijke uitdaging voor het mededingingsbeleid.

De actie die de minister op reglementair gebied onderneemt, maakt het mogelijk om dit kader waarin de marktspelers en de Belgische Mededingingsautoriteit actief zijn, te creëren en te beschermen om een gezonde en effectieve mededinging ten gunste van het algemeen welzijn te garanderen.

Uitvoeringsbesluiten

Teksten over de toepassing van de procedure

Teksten met betrekking tot de boeten

Richtsnoeren van het Directiecomité van de Belgische Mededingingsauotoriteit

Teksten over de samenwerking met de regulatoren

Europese wetgeving met betrekking tot de mededinging

De Belgische wetgeving met betrekking tot de mededinging vindt haar oorsprong in de basisprincipes van het Europees mededingingsrecht.

De hele Europese reglementering met betrekking tot de mededinging vindt u op de website van de Europese Commissie.

Laatst bijgewerkt
14 februari 2018

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Consumentenbescherming
  Mededinging
  Kwaliteit & veiligheid
  Ondernemingen
  Energie
  Online

  Jaarverslag van de FOD Economie