Misbruik van machtspositie impliceert dat één of meer ondernemingen misbruik maken van een machtspositie op de betrokken Belgische markt of op een wezenlijk deel daarvan.
Het misbruik van machtspositie vloeit voort uit het eenzijdige gedrag van één of meer ondernemingen en is verboden door artikel IV.2 van het Wetboek van economisch recht.

Het misbruik van machtspositie kan verschillende courante vormen aannemen zoals:

 • het opleggen van een aankoopprijs, verkoopprijs of andere onbillijke contractuele voorwaarden;

 • toepassing van buitensporig hoge prijzen of uitsluiting door de dominante onderneming;

 • beperking van de productiequota, afzet, technische ontwikkeling, technische ontwikkeling, 

 • discriminatie tussen handelspartners;

 • koppelverkoop;

 • enz.

Voor misbruik van machtspositie kan geen enkele uitzondering gelden, hier geldt een absoluut verbod.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Consumentenbescherming
  Mededinging
  Kwaliteit & veiligheid
  Ondernemingen
  Energie
  Online

  Jaarverslag van de FOD Economie