Restrictieve mededingingspraktijken verwijzen naar de anticoncurrentiële gedragingen van ondernemingen op een markt om het vrij spel van de mededinging te vervalsen. Ze zijn verboden om een eerlijke en doeltreffende mededinging tussen ondernemingen te garanderen, om op de markt een gevarieerde keuze aan producten en diensten tegen lage prijzen en van een betere kwaliteit aan te bieden en tegelijkertijd innovatie te bevorderen.

Hiertoe verbiedt het Belgische recht restrictieve mededingingspraktijken zoals kartels, afspraken en misbruiken van machtspositie (artikels IV.1, § 1 en IV.2 van het Wetboek van economisch recht) die ertoe strekken de mededinging op de betrokken markt merkbaar te verhinderen, te beperken of te vervalsen.

De Belgische Mededingingsautoriteit is bevoegd om zich uit te spreken over het bestaan van dergelijke restrictieve mededingingspraktijken, om ze te veroordelen en te sanctioneren.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Consumentenbescherming
  Mededinging
  Kwaliteit & veiligheid
  Ondernemingen
  Energie
  Online

  Jaarverslag van de FOD Economie