Restrictieve mededingingspraktijken verwijzen naar de anticoncurrentiële gedragingen van ondernemingen op een markt om het vrije spel van de mededinging te vervalsen. Ze zijn verboden teneinde een eerlijke en doeltreffende mededinging tussen ondernemingen te garanderen, op de markt een gevarieerde keuze aan kwaliteitsvolle producten en diensten tegen lage prijzen aan te bieden en tegelijkertijd innovatie te bevorderen.

Het Belgische recht verbiedt restrictieve mededingingspraktijken zoals kartels, afspraken, misbruiken van machtspositie en misbruiken van economische afhankelijkheid (artikelen IV.1, § 1, IV.2 en IV.2/1 van het Wetboek van economisch recht) die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat de mededinging op de betrokken markt merkbaar wordt verhinderd, beperkt of vervalst.

De Belgische Mededingingsautoriteit is bevoegd om zich uit te spreken over het bestaan van dergelijke restrictieve mededingingspraktijken, om ze te veroordelen en te bestraffen.

Laatst bijgewerkt
26 september 2019

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Consumentenbescherming
  Verkoop
  Mededinging
  Ondernemingen
  Online
  Financiële diensten