Table of Contents

  Als een product (uitgezonderd voeding) of een dienst dat u op de markt bracht, een risico vertoont, moet u onmiddellijk het Centraal Meldpunt voor Producten hiervan op de hoogte te brengen.

  De brochure betreffende de richtsnoeren voor het melden van gevaarlijke producten (PDF, 269.61 KB) bevat hierover meer informatie.

  Aansluitend op deze Europese richtsnoeren, werden Belgische procedures voor de terugroeping van producten opgesteld:

  Daarnaast geeft de gids corrigerende maatregelen " Productveiligheid in Europa " algemeen advies over wat u moet doen als een van uw producten gevaarlijk is. U kunt van deze handleiding gebruik maken om corrigerende maatregelen te treffen. De gids bevat alle soorten corrigerende maatregelen die door fabrikanten en distributeurs kunnen worden genomen (niet alleen een terugroeping van een product!) en heeft als doel de veiligheidsrisico's weg te werken die een product op de markt heeft.

  Er zijn twee manieren om een gevaarlijk product te melden bij het Centraal Meldpunt voor Producten:

  1. invullen van het notificatieformulier (DOCX, 26.88 KB) (ondernemingen naar overheid). Stuur dit formulier zo volledig en snel mogelijk naar het Centraal meldpunt voor producten: belspoc@economie.fgov.be of

  2. invullen van het online formulier

   Dit formulier is speciaal door de Europese Commissie ontwikkeld, zodat u aan verschillende nationale autoriteiten onmiddellijk een corrigerende actie met betrekking tot een product dat in meerdere landen wordt verkocht, kunt melden.

  De contact gegevens van het Centraal Meldpunt voor Producten zijn:

  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 
  Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid

  Koning Albert II-laan 16 
  1000 Brussel

  Tel.: 02 277 53 36
  E-mail: belspoc@economie.fgov.be

  Laatst bijgewerkt
  3 juli 2020