Table of Contents

  Een actief ontspanningsevenement (AOE) is een dienst waarbij een activiteit wordt aangeboden aan één of meer consumenten ter vermaak en/of ter ontspanning,

  • waarbij de consument actief dient te participeren,
  • waarbij de deelnemer lichamelijke inspanningen dient te leveren,
  • waarbij de deelnemer een bepaalde kennis, vaardigheid of techniek dient aan te wenden om de activiteit op een veilige manier te kunnen uitvoeren.

  Het gaat om activiteiten zoals

  • muurklimmen,
  • karting,
  • kajakken,
  • speleologie,
  • paardrijden,
  • trampolineparken,
  • hoogteparcours,
  • paintball

  Activiteiten die hier niet bedoeld zijn:

  • activiteiten die georganiseerd worden door erkende jeugdwerkinitiatieven,
  • activiteiten, ingericht door een sportvereniging, -club of -federatie voor hun leden, binnen het normale kader van hun sportactiviteit.

  Bij het organiseren van zo een evenement wordt aandacht besteed aan diverse organisatorische aspecten. Daarbij komt ook de veiligheid van het evenement kijken. Een goed uitgewerkt en gestructureerd veiligheidsplan helpt u om een veilige sportactiviteit of -evenement te organiseren en aan de reglementering te voldoen.

  Reglementering

  Een evenement mag enkel plaatsvinden indien het voldoet aan de algemene veiligheidsvoorschriften die opgelegd worden door het Wetboek economisch recht, boek IX betreffende de veiligheid van producten en diensten.

  Voor actieve ontspanningsevenementen worden de eisen van deze wet aangevuld en verder uitgewerkt in het koninklijk besluit van 25 april 2004 houdende reglementering van de organisatie van actieve ontspanningsevenementen .

  Voorwaarden voor het organiseren van een actief ontspanningsevenement

  Om te voldoen aan de veiligheidsverplichtingen voor het organiseren van een actief ontspanningsevenement, moeten de volgende stappen worden gevolgd:

  • de organisator stelt een risicoanalyse op;
  • de organisator stelt preventiemaatregelen vast;
  • de organisator past deze preventiemaatregelen toe;
  • de organisator wijst een eindverantwoordelijke aan die aanwezig is gedurende de duur van het actieve ontspanningsevenement;
  • de organisator neemt maatregelen zodat de deelnemers en derden niet worden blootgesteld aan onaanvaardbare risico’s.

  Een model van veiligheidsdraaiboek voor de organisatie van sportactiviteiten en –evenementen werd uitgewerkt als leidraad en ondersteuning voor de organisatoren van deze activiteiten.

  De consumenten of gebruikers moeten van de volgende informatie op de hoogte zijn:

  • de naam en het adres van de organisator,
  • de aard van vereiste voorkennis, vaardigheid of techniek,
  • andere relevante info.

  Onthoud dat bordjes met waarschuwingen zoals “gebruik op eigen risico” (of gelijkaardige vermeldingen) niet toegelaten zijn.

  Risicoanalyse 

  Het doel van een risicoanalyse is het kunnen aantonen dat alle gevaren zijn geïdentificeerd, dat de daaruit voortvloeiende risico's zijn beoordeeld en op welke manier een niet aanvaardbaar risico aanvaardbaar werd gemaakt door middel van preventiemaatregelen. 

  Op de webpagina “Risicoanalyse van diensten: welke elementen moeten aanwezig zijn?” verduidelijkt de FOD Economie wat een risicoanalyse zou moeten zijn, alsook de inhoud ervan en welke elementen er in aanwezig moeten zijn.

  Meldingsplicht van incidenten en ongevallen

  informatiebrief voor verhuurders van springkastelen en organisatoren van evenementen (PDF, 1.08 MB)

  Een ongeval of incident melden

  Laatst bijgewerkt
  28 maart 2024