Drukapparaten omvatten een zeer breed en divers domein, gaande van huishoudelijke producten (bv. keukenartikelen zoals slagroomspuiten en snelkookpannen) tot industriële apparatuur (bv. drukvaten en installatieleidingen, veiligheidsappendages, aan vlambelasting onderworpen drukapparatuur).

Voor het in de handel brengen van drukapparaten gelden er vier specifieke reglementeringen, afhankelijk van het type apparaat. Ze beogen om bij het ontwerp de risico’s af te dekken die ontstaan door de druk waaraan de apparaten tijdens hun gebruik zijn blootgesteld (bv. ontploffing, loskomen van onderdelen).

Drukapparatuur

Met drukapparatuur wordt bedoeld: drukvaten, installatieleidingen, veiligheidsappendages en onder druk staande appendages. Drukapparatuur kan ook verwijzen naar de elementen die bevestigd zijn aan onder druk staande delen, zoals flenzen, tubulures, koppelingen, hijsogen enz.

Voorbeelden zijn snelkookpannen, stoomtoestellen, enz.

Drukvaten van eenvoudige vorm

Een drukvat van eenvoudige vorm is een gelast drukvat met een inwendige overdruk van meer dan 0,5 bar. Het is bestemd om lucht of stikstof te bevatten, maar het is niet bestemd om aan vlambelasting te worden onderworpen.

Een voorbeeld is het vat van een persluchtcompressor.

Aerosols

Aerosols zijn eenmaal te gebruiken houders van metaal, glas of kunststof die een samengeperst, vloeibaar gemaakt of onder druk opgelost gas bevatten, al dan niet samen met een vloeistof, een pasta of een poeder. Die houders zijn voorzien van een uitlaatinrichting langs waar de inhoud naar buiten kan treden in de vorm van vaste of vloeibare, in een gas zwevende deeltjes of als schuim, vloeistof, pasta of poeder.

Voorbeelden zijn haarlakspray, slagroomspuit, verfspuitbus, enz.

Vervoerbare drukapparatuur

Vervoerbare drukapparatuur valt onder de bevoegdheid van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Vervoerbare drukapparatuur kan algemeen omschreven worden als recipiënten of tanks die gebruikt worden voor het vervoer van bepaalde gassen en gevaarlijke stoffen.

Voorbeelden zijn tanks, batterijvoertuigen, gesloten cryogene vaten, enz.

Geschillen en klachten

Voor klachten over drukapparaten  kunt u terecht bij het Meldpunt.

Laatst bijgewerkt
22 maart 2022