Feestvuurwerk is door de samenstelling (zwart kruit en verschillende chemische producten die mooie kleuren geven) geen speelgoed. Het zijn ontplofbare en zeer brandbare producten die niet voor iedereen bestemd zijn!

Werkingsprincipe

Wil men begrijpen wat er in vuurwerk gebeurt dan moet men twee grote verschijnselen bestuderen : verbrandingen (oxidatiereacties) en emissies van licht. Een felle verbranding gaat gepaard met een grote warmteontwikkeling wegens de hoge reactiesnelheid. Elke verbranding heeft warmte nodig om geactiveerd te worden.

Daarnaast zijn geluid, muziek, weerspiegelingen, voortstuwing evenals een massa andere verschijnselen noodzakelijk voor een kleurrijk spektakel. Er bestaan heel veel soorten pyrotechnische stukken met elk een effect dat van de samenstelling of de structuur van het explosief afhangt. Dat het nu gaat om watervallen, fonteinen, zonnen, Bengaals vuurwerk, Romeinse kaarsen, enz., zij zijn allemaal volgens hetzelfde principe gefabriceerd: een maximum aan energie opslaan in een minimum aan ruimte.

Om het vuurwerk aantrekkelijk te maken, moet er licht zijn, met zoveel mogelijke kleuren. Dank zij  chemicaliën kunnen zeer gediversifieerde kleuren verkregen worden. Elke vuurwerkmaker heeft dus zijn fabrieksgeheimen. Elke subtiele dosering maakt het mogelijk om een nauwkeurig effect te verkrijgen. Door toevoeging van natrium bekomt men de oranje kleur. Met koper en de componenten van barium verkrijgt men blauw en groen. Aluminium of magnesium produceren wit. IJzer is eerder goudkleurig, de componenten van strontium geven rood. Houtskool toevoegen aan het zwarte poeder geeft aan het stuk vuurwerk een fonkelende staart die straalt zodra hij de hoogte inschiet.

De pyrotechnische samenstelling moet haar effect produceren, of ze al dan niet voortgedreven wordt. Het gaat erom geluid (explosie, gefluit, enz.) en/of licht te produceren. In alle gevallen is er nog altijd verbranding. Mengsels zoals zeer fijn aluminiumpoeder met kaliumperchloraat produceren zowel licht (wit) als geluid (de verbranding is ontplofbaar).

Wat de productie van licht betreft, is het niet evident om een bepaalde kleur, gedurende een bepaalde duur en met de gewenste lichtintensiteit te verkrijgen, zodanig dat beide stukken van dezelfde soort werkelijk identiek zijn. Zelfs wanneer de aansteking gelijktijdig is, observeert men vaak verschillen.

Laatst bijgewerkt
29 januari 2018

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Consumentenbescherming
    Kwaliteit & veiligheid

    Mooi weertje? Zorg voor veilig speelplezier!

  2. Kwaliteit & veiligheid

    Evenementen met opblaasbare structuren