Speelgoed met zachte vulling en pailletten

Table of Contents

  Speelgoed met een zachte vulling moet veilig zijn voor kinderen van alle leeftijden, ook als het bedekt is met pailletten.

  Speelgoedbeesten met zachte vulling en gedeeltelijk of volledig bedekt met pailletten (lovertjes) zijn een nieuwe speelgoedtrend. Ze kwamen onder de aandacht van de EU-markttoezichtautoriteiten. U vindt hier uitleg over specifieke aspecten die van toepassing zijn op speelgoed met vaste vulling.

  Volgende regelgeving is van toepassing:

  • het KB van 19.01.2011 betreffende de veiligheid van speelgoed (KBS) (de omzetting in Belgisch recht van de Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG);
  • de geharmoniseerde norm EN 71-1: 2014 + A1: 2018 Veiligheid van speelgoed - Deel 1: mechanische en fysische eigenschappen (EN 71-1).

  Ook met de mening van de meerderheid van de leden in de groep Administratieve samenwerking (ADCO) van de Expertengroep over speelgoedveiligheid werd rekening gehouden.

  In artikel 2.28 van het KBS bevat de definitie "bestemd voor gebruik door" de criteria om te beoordelen of een bepaald speelgoed bestemd is voor gebruik door een bepaalde leeftijdsgroep. De definitie geeft aan dat de doorslaggevende factor is wat de ouder of toezichthoudende persoon redelijkerwijs kan aannemen over de genoemde leeftijdsgroep op grond van de functies, afmetingen en kenmerken van een speelgoed. Dat geldt met name in het geval van speelgoed dat bestemd is voor gebruik door kinderen jonger dan 36 maanden.

  In de norm EN 71-1 wordt het volgende voorbeeld gegeven in hoofdstuk 1 Toepassingsgebied: speelgoed met zachte vulling met eenvoudige kenmerken, dat bedoeld is om te worden vastgehouden en geknuffeld, wordt beschouwd als speelgoed dat bedoeld is voor kinderen jonger dan 36 maanden.

  In clausule 3.61 van EN 71-1 wordt een definitie gegeven van speelgoed met zachte vulling:

  • al of niet gekleed, 
  • met zachte lichaamsoppervlakken en 
  • gevuld met zachte materialen,

  zodat het hoofdgedeelte van het speelgoed gemakkelijk met de hand kan worden samengedrukt.

  De eerste leeftijd waarop het geschikt is voor een kind om met dat speelgoed te spelen vindt u terug in CEN ISO/TR 8124-8 "Safety of toys – Part 8: Age determination guidelines".

  Voor "eenvoudige poppen en dieren - poppen en dieren met een zachte vulling, gemaakt van textiel of pluche met of zonder kleding en vastgemaakte details die niet kunnen worden verwijderd", start die beginleeftijd op 2 maanden.

  Algemeen wordt dus aanvaard dat speelgoed met zachte vulling geschikt moet zijn voor kinderen van elke leeftijd.

  Een speelgoedartikel met zachte vulling dat gedeeltelijk of volledig bedekt is met pailletten en dat nog steeds voldoet aan de definitie van speelgoed met zachte vulling, wordt beschouwd als speelgoed dat bestemd is voor kinderen jonger dan 36 maanden. Een soortgelijk ontwerp wordt behandeld door A.27 in EN 71-1, waarin staat dat speelgoed met zachte vulling en speelgoed met bedekkingen waaruit stukjes kunnen worden afgebeten of afgescheurd (bv. speelgoed uit schuimrubber) moet voldoen aan de torsietest (punt 8.3) en de trektest (8.4) zoals vereist voor speelgoed bestemd voor kinderen jonger dan 36 maanden (in 5.1, algemene vereisten).

  Het is verboden om de vereisten voor kleine onderdelen (KBS) te omzeilen door de leeftijdswaarschuwing "Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar" of het bijhorend pictogram te vermelden op speelgoed dat duidelijk (ook) bedoeld is voor kinderen jonger dan 3 jaar. Dat is vastgelegd in artikel 11 (1), derde alinea van het KBS en wordt nader toegelicht in het overeenkomstige deel van het Toelichtend oriëntatiedocument voor de speelgoedrichtlijn.

  Besluit

  Speelgoed met zachte vulling en pailletten moet veilig zijn voor kinderen van alle leeftijden.

  Laatst bijgewerkt
  2 juli 2019