Table of Contents

  Iedereen huurt wel eens een product. Gehuurde producten brengen echter regelmatig problemen met zich mee. Het valt hierbij op dat deze producten vaak tekort schieten doordat ze:

  • een ver gevorderde ouderdom kennen,
  • niet naar behoren onderhouden zijn,
  • niet geleverd worden met de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen,
  • niet voorzien zijn van een duidelijke handleiding.

  Sommige producten die verhuurd worden, kunnen gevaarlijk of riskant zijn voor de gebruikers en eventuele omstaanders, zoals een cirkelzaag, een kettingzaag, een hakselaar, … Andere vaak verhuurde producten kunnen uitsluitend gebruikt worden in speciaal voorziene ruimtes of op een daartoe ingericht terrein, zoals schaatsen of karts.

  De verhuurder is er steeds toe gehouden de nodige informatie aan de huurder te verstrekken opdat deze de nodige beschermingsmiddelen kan aanwenden.

  Reglementering

  Verplichtingen van verhuurders

  Reglementering

  De algemene bepalingen en veiligheidsvoorschriften van het Wetboek economisch recht, boek IX betreffende de veiligheid van producten en diensten worden verder uitgewerkt met specifiekere eisen in het koninklijk besluit van 4 maart 2002 betreffende de verhuring van producten.

  Verplichtingen van de verhuurder

  Bij de start van de verhuring moet steeds volgende informatie aan de consument gegeven worden:

  • de handleiding van het verhuurde product,
  • de te nemen veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van het verhuurde product en dit via een mondelinge mededeling en via (een) bijhorend(e) document(en),
  • een aankondiging in verband met de veiligheidsmaatregelen onder leesbare vorm op een duidelijk zichtbare plaats voor de huurder, indien het verhuurde product gebruikt wordt in de lokalen, gebouwen of op de gronden van de verhuurder.

  De afgeleverde documenten of aankondigingen moeten opgesteld zijn in de taal of talen van het taalgebied waar het product verhuurd wordt.

  De persoonlijke beschermingsmiddelen, die in de handleiding van het verhuurde product worden aangeraden of verplicht, worden door de verhuurder ter beschikking gesteld.

  Laatst bijgewerkt
  28 mei 2019