Table of Contents

  Autoliften kennen meer en meer een opmars door het streven naar het efficiënter gebruik van beperkte oppervlakte vooral bij appartementsgebouwen. Met de stijgende populariteit stijgt ook het aantal klachten en/of problemen met deze installaties. Een inspectie van die autoliften door een tussenkomend organisme is dan ook aangewezen om een juiste werking ervan te verzekeren en de veiligheid van de gebruikers te vrijwaren.

  Bent u als tussenkomend organisme verantwoordelijk voor de veiligheidsinspectie van autoliften?

  Om u bij uw taak te helpen, heeft de FOD Economie een checklist (PDF, 304.47 KB) opgesteld die u kunt gebruiken bij een eerste grondige inspectie van een autolift.

  De checklist downloaden (PDF, 304.47 KB)

  Wat houdt de checklist voor een veiligheidsinspectie van een autolift in?

  De checklist geeft de minimale veiligheidseisen waaraan een autolift bij een eerste veiligheidskeuring moet voldoen.

  De FOD Economie heeft deze checklist opgesteld in samenwerking met het GTO (Gemeenschappelijk Technisch Orgaan) en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Die checklist maakt deel uit van de instructies van de FOD Economie (PDF, 642.32 KB) aan organismen die dergelijke controles/inspecties uitvoeren. Die instructies zijn opgesteld in het kader van  de werkingscriteria en de modaliteiten voor het toezicht op de werking van die tussenkomende organismen.

  De instructies voor een 1e controle downloaden (PDF, 642.32 KB)

  Welke soorten autoliften vallen onder de checklist?

  Deze checklist geldt enkel voor hefplatformen met half opstaande wanden voor auto’s die op de markt zijn gebracht onder de Europese machinerichtlijn 2006/42/EG.

  U vindt meer informatie over die richtlijn op de webpagina veiligheid van machines.

  Veiligheidscontrole van een autolift niet altijd verplicht maar wel aanbevolen

  Die inspecties/controles zijn tot nu toe niet verplicht (tenzij dit opgenomen is in de instructies van de fabrikant), maar zeer aangeraden

  • vóór de ingebruikname,
  • bij verdere inspecties namelijk:
  • tweemaal per jaar voor autoliften met een hefhoogte > 3 m (om de 6 maanden);
  • jaarlijks bij een hefhoogte ≤ 3 m (om de 12 maanden).

  De FOD Economie zal ook naar die checklist teruggrijpen bij controles.

  Wettelijke basis voor de veiligheid van autoliften

  De basis van deze checklist is het Koninklijk Besluit van 12 augustus 2008 betreffende het in de handel brengen van machines (de Belgische omzetting van de machinerichtlijn) en de geharmoniseerde normen onder de machinerichtlijn.

  Voor liften die vallen onder het toepassingsgebied van de liftenrichtlijn 2014/33/EU, geldt het Koninklijk Besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften en vindt u meer informatie op:

  Voor liften geïnstalleerd in een arbeidsomgeving gelden uiteraard de eisen van de codex over het welzijn op het werk en ARAB (Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming). U vindt het reglement op de pagina Hijsen en heffen, op de website van  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

  Meldingsplicht van incidenten en ongevallen

  Een ongeval of incident melden

  Laatst bijgewerkt
  24 april 2023