Table of Contents

  In België zijn er naar schatting 85 000 liften.

  Niet enkel verouderde liften kunnen een ernstig gevaar voor de veiligheid van de gebruiker vormen, maar ook ‘moderne’ liften kunnen door een gebrekkig en slecht onderhoud gevaarlijk zijn.

  De eigenaars of beheerders van de liften moeten veiligheid garanderen aan de gebruikers, alsook aan derden (monteurs, onderhouds- en moderniseringsagenten, inspecteurs of controleurs). Deze veiligheid moet gegarandeerd worden gedurende de volledige levensduur van de liften. Daarom moeten ook de bestaande liften aan een aantal minimale technische eisen voldoen.

  Om de veiligheid van de liften te garanderen zijn er twee reglementeringen:

  • nieuwe liften : een reglementering over het op de markt brengen van nieuwe liften, die enkel gaat over het produceren en installeren van veilige liften.

  • modernisering van liften : een reglementering die beschrijft hoe de eigenaar of beheerder de lift dient te beheren en eventueel te moderniseren om een veilig gebruik te garanderen.

  In deze reglementeringen wordt geen onderscheid gemaakt tussen liften voor professioneel en liften voor privégebruik.

  Meldingsplicht van incidenten en ongevallen

  Een ongeval of incident melden

  Laatst bijgewerkt
  24 april 2023