Table of Contents

  Omwille van de historische waarde van sommige liften kan het gebeuren dat de standaard technische veiligheidsmaatrege­len niet of moeilijk kunnen toegepast worden. Hiertoe werd een subcommissie “liften met historische waarde” van de Commissie voor de Veiligheid van de Consument opgericht. In deze subcommissie zitten vertegenwoordigers

  • van de diensten “Monumenten en Landschappen” van de gewesten,

  • van de bevoegde diensten voor de veiligheid van liften, bijgestaan door technische experts op het vlak van oudere liften.

  Deze subcommissie komt samen voor zover de eigenaar expliciet vermeldt dat hij sommige aspec­ten van zijn oude lift wil behouden en voor zover de dienst “Monumenten en Landschappen” vindt dat de lift wel degelijk een historische waarde heeft.

  De aanvraag voor de behandeling van een dossier kan ingediend worden

  • door de eigenaar of mede-eigendom als

  • door de overheid.

  Ze wordt gericht aan het secretariaat voor de subcommissie en houdt volgende documenten in:

  • Gegevens van de lift en motivatie en van de eigenaar of mede-eigendom
  • Advies van de bevoegde gewestelijke autoriteit aangaande de historische waarde
  • Verslag van risicoanalyse van de EDTC (Externe diensten voor technische controle)
  • Voorstel van modernisatiewerken van moderniseringsonderneming

  De commissie

  • onderzoekt de aanvraag,
  • voert eventueel een onderzoek ter plaatse uit,
  • legt haar advies voor aan de bevoegde overheid

  De bevoegde overheid beantwoordt de aanvraag van de eigenaar of mede-eigendom.

  Commissie voor de Veiligheid van de Consument
  Centraal Meldpunt voor Producten
  Koning Albert II-laan 16
  1000 Brussel

  e-mail: cvc-csc@economie.fgov.be

  Ondanks deze bijkomende stap moet de eigenaar de voorziene termijnen voor modernisering absoluut naleven.

  Het is niet omdat een lift oud is, dat hij geklasseerd is of een historische waarde heeft. Voor oude liften die niet geklasseerd zijn, is men niet verplicht rekening te houden met de historische waarde.

  Als u als beheerder denkt dat de lift toch een historische waarde heeft en wenst dat hiermee rekening wordt gehouden, dan kunt u een advies vragen aan de bevoegde gewestelijke autoriteit:

  Raadpleeg de lijst van de gecertificeerde liftonderhoudsbedrijven (PDF, 388.52 KB)

  Laatst bijgewerkt
  22 januari 2018

  Laatste nieuws voor dit thema