Table of Contents

  Reglementering

  Om veiligheid te garanderen aan de gebruikers, alsook aan derden (monteurs, onderhouds- en moderniseringsagenten, inspecteurs of controleurs), moeten liften aan een aantal technische eisen voldoen.

  Het koninklijk besluit van 10 december 2012 bevat een aantal kleine aanpassingen ter verduidelijking en een fundamentele wijziging, namelijk de gespreide invoering van de moderniseringen in de tijd, afhankelijk van de leeftijd van de betrokken lift.

  Tabel van de termijnen voor de modernisatie van de liften.

  Datum van inbedrijfstelling

  Termijn van de (1ste) modernisatie

  vanaf 1 april 1984

  ten laatste 31 december 2014

  van 1 januari 1958 tot 31 maart 1984

  ten laatste 31 december 2016

  voor 1 januari 1958 zonder attest van historische waarde

  ten laatste 31 december 2023

  voor 1 januari 1958 met attest van historische waarde ten laatste 31 december 2027

  Opmerking: Deze tabel geeft aan wanneer de niet-dringende moderniseringswerken moeten voltooid zijn.

  Het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften legt eisen op inzake het gebruik van liften. Het besluit geeft voorschriften voor onderhoud en inspectie enerzijds en de risicoanalyse en modernisatie van liften anderzijds. Dit koninklijk besluit reikt de eigenaars en beheerders een aantal concrete procedures en tijdschema’s aan waardoor ze in staat moeten zijn om de lift veilig te gebruiken, te onderhouden en te inspecteren gedurende gans zijn levensduur.

  Gids voor de toepassing van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften

  Dit besluit is van kracht voor alle liften, zowel voor liften voor professioneel gebruik als voor liften voor privégebruik.

  Verplichtingen voor de eigenaar of beheerder

  Volgende acties moeten uitgevoerd worden om de veiligheid van bestaande liften aan te tonen:

  • regelmatig preventief onderhoud laten uitvoeren door een onderhoudsbedrijf;
  • regelmatige preventieve inspecties laten uitvoeren door een EDTC (Externe Dienst voor Technische Controles);
  • een vijftienjaarlijkse risicoanalyse laten uitvoeren door een EDTC;
  • moderniseringswerken laten uitvoeren door een gespecialiseerde firma, indien nodig;
  • een dossier samenstellen en bijhouden dat toegankelijk moet zijn voor alle belanghebbenden en onder meer alle documenten over onderhoud, inspecties en modernisatie bevat.

  In geval van ernstige risico’s moet de lift onmiddellijk stopgezet worden voor een onderhoud of herstelling. Het gebruik van de lift is verboden tot op het moment dat de nodige werkzaamheden uitgevoerd zijn.

  De beheerder licht het Centraal Meldpunt voor Producten onmiddellijk in over elk ernstig incident of ongeval dat een gebruiker overkomt tijdens het gebruik van een lift, met het meldingsformulier van een ernstig ongeval of incident (DOCX, 49.19 KB).

  Elke lift moet, op een goed zichtbare plaats in de kooi, volgende aanduidingen hebben:

  • het identificatienummer en het bouwjaar, indien gekend;
  • de nominale last;
  • het maximale aantal personen dat vervoerd mag worden;
  • de adresgegevens van de beheerder of de te contacteren verantwoordelijke in geval van problemen;
  • de naam van de dienst van de EDTC;
  • de naam van het onderhoudsbedrijf.

  Liften met historische waarde

  Omwille van de historische waarde van sommige liften kan het gebeuren dat de standaard technische veiligheidsmaatregelen niet of moeilijk geïmplementeerd kunnen worden. Indien de lift een attest van historische waarde kan voorleggen, wordt de deadline voor modernisering uitgesteld tot 31 december 2027. Dit geeft de eigenaars meer tijd om te zoeken naar alternatieve oplossingen die het historisch karakter van de lift intact houden.

  Het is niet omdat een lift oud is, dat hij geklasseerd is of een historische waarde heeft. Voor oude liften die niet geklasseerd zijn, is men niet verplicht rekening te houden met de historische waarde.

  Als u als beheerder denkt dat de lift toch een historische waarde heeft en wenst dat hiermee rekening wordt gehouden, dan kunt u een advies vragen aan de bevoegde gewestelijke autoriteit:

  Wat kost de modernisering van een lift?

  De prijs van een modernisering is afhankelijk van veel installatiegebonden factoren en kan daardoor enorm verschillen van de ene lift tot de andere.

  Om enigszins een idee te hebben van wat de prijs zou kunnen zijn, kunt u het document met gemiddelde prijzen  (PDF, 454.42 KB) raadplegen. Dit document is het resultaat van een bevraging in 2020.

  Raadpleeg de lijst van de gecertificeerde liftonderhoudsbedrijven (PDF, 447.87 KB)

  Laatst bijgewerkt
  3 januari 2023