Producten met een misleidend uiterlijk zijn producten die geen voedingsmiddelen zijn, maar er een sterke gelijkenis mee vertonen en kinderen kunnen verwarren door hun vorm, geur, kleur, grootte en zelfs hun verpakking of etikettering. Het zijn imitaties.

Deze producten zijn verboden omdat ze voor tal van problemen kunnen zorgen bij de consumenten. De consumptie van een product met het uiterlijk van een voedingsmiddel kan gemakkelijk tot gezondheidsproblemen leiden. Vooral kinderen kunnen zich snel vergissen en zulk product in hun mond steken, opzuigen of inslikken. Hierdoor is er een hoog risico op onder meer verstikking, vergiftiging of verstopping van het spijsverteringskanaal.

Voorbeelden van dergelijke producten zijn imitatiefruit in was of plastiek (met kleine onderdeeltjes), zepen of kaarsen, die de vorm, kleur en geur van voedingsmiddelen hebben, …

Reglementering

De veiligheid van producten met een misleidend uiterlijk is gebaseerd op het Wetboek economisch recht, boek IX betreffende de veiligheid van producten en diensten. Deze regelgeving is meer in detail uitgewerkt in het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 betreffende producten die door een misleidend uiterlijk een gevaar vormen voor de gezondheid of de veiligheid van de consument

Producten die geen voedingsmiddelen zijn, maar er een sterke gelijkenis mee vertonen en die kinderen kunnen verwarren door hun vorm, hun geur, hun kleur, hun grootte en zelfs hun verpakking of etikettering zijn verboden. Dergelijke producten met misleidend uiterlijk mogen niet gefabriceerd, ingevoerd, uitgevoerd, verkocht, verdeeld, verhuurd of (kosteloos) ter beschikking gesteld worden.

Laatst bijgewerkt
1 augustus 2022