Deze pagina is bedoeld voor fabrikanten en invoerders van mondmaskers voor het grote publiek, ook wel comfortmaskers genoemd. Ze informeert hen over de minimale technische vereisten waaraan hun producten moeten voldoen om ze in België in de handel te mogen brengen voor het grote publiek.

Die technische eisen gelden niet voor de productie van comfortmaskers door particulieren . Voor meer informatie verwijzen we mensen die maskers willen naaien naar het advies op https://maakjemondmasker.be/ (model en instructies goedgekeurd door de FOD Volksgezondheid) en naar het technische document van het Bureau voor Normalisatie (zie hieronder).

Toepassingsgebied

Bij koninklijk besluit van 28 oktober 2021 (en aanpassingen) is het dragen van een mondmasker op verschillende plaatsen verplicht om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Wanneer het dragen van een mondmasker om medische redenen niet mogelijk is, mag volgens hetzelfde koninklijk besluit uitsluitend een gelaatsscherm worden gebruikt.

BELANGRIJK

Met “mondmasker” wordt het volgende bedoeld: en masker zonder uitlaatventiel, uit stof of wegwerpmateriaal, dat nauw aansluit op het gelaat, en de neus, mond en kin bedekt, bestemd om besmettingen bij contact tussen personen te voorkomen. Sjaals, bandana’s, halsdoeken en mondmaskers met een uitlaatventiel voldoen niet aan die definitie.

Comfortmaskers zijn bedoeld voor personen die geen symptomen van besmetting vertonen en die zich in de openbare ruimte begeven.

Ook al bieden ze niet de bescherming van bijvoorbeeld chirurgische maskers of “ademhalingsbeschermingsmaskers FFP2/FFP3”, kunnen die comfortmaskers helpen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in combinatie met handhygiëne en afstand houden.

Het dragen van dergelijk mondmasker beschermt in de eerste plaats anderen. Omgekeerd is de persoon die het draagt ook beschermd als de mensen rond hem een mondmasker dragen.

Mensen die comfortmaskers kopen en gebruiken mogen niet misleid worden over het beschermingsniveau dat ze bieden.

Mogen als mondmasker gebruikt worden

Volgende mondmaskers in stof of alternatieven mogen als mondmasker worden beschouwd volgens het KB van 28 oktober 2021:

 • Comfortmaskers, bekend als ”community maskers” (verschillende modellen) die in handelszaken worden verkocht en in overeenstemming zijn met een technisch document
 • Huisgemaakte mondmaskers in stof (verschillende modellen beschikbaar)picto masque tissu

   

 • Rechthoekige maskers, met plooien; ze bestaan in verschillende kleuren en worden in apotheken of supermarkten verkochtpicto masque à plis

   

Mogen niet als mondmasker (of mondscherm) gebruikt worden

Volgende mondmaskers of mondscherm mogen niet als mondmasker worden beschouwd volgens het KB van 28 oktober 2021:

 • Mondmasker dat niet voldoet aan het principe “ik bescherm jou, jij beschermt mij”
  Het dragen van dit type masker op openbare plaatsen is verboden omdat de ventilatieopeningen de virusdeeltjes in de uitgaande lucht niet tegenhouden.
 • picto masque à valve

   

 • Plastic mondscherm dat de neus en mond bedekt met openingen aan de zijkant
  Dergelijke plastic mondschermen met openingen aan de zijkanten mogen niet worden verward met "een mondmasker ". Het dragen ervan is niet toegelaten op plaatsen waar het dragen van een mondmasker verplicht is. Dit verbod moet worden vermeld op de verpakking van de producten en in elke reclame - en informatievormen die erop betrekking heeft.  Ze mogen evenmin beschouwd worden als gezichtsscherm want de oppervlakte die het gezicht beschermt is te klein.
picto masque plastique ouvertures latérales

 

 • Plastic mondscherm (verschillende modellen, die via de neus of de kin op het gezicht rusten)
  Dergelijke plastic mondschermen met openingen aan de zijkanten mogen niet worden verward met "een mondmasker ". Het dragen ervan is niet toegelaten op plaatsen waar het dragen van een mondmasker verplicht is. Dit verbod moet worden vermeld op de verpakking van de producten en in elke reclame - en informatievormen die erop betrekking heeft.  
  Ze mogen evenmin beschouwd worden als gezichtsscherm want de oppervlakte die het gezicht beschermt is te klein.
 • picto masque buccal maintien mentonpicto masque buccal maintien nez
 • Ook sjaals, halsdoeken en dergelijke zijn verboden als alternatief voor een mondmasker omdat ze niet altijd nauw aansluiten en dus niet voldoende bescherming bieden. masque écharpe

   

Reglementering en technische vereisten

Er bestaat geen specifieke reglementering, noch specifieke technische normen die de veiligheidsvereisten vastleggen waaraan comfortmaskers moeten voldoen.

In dat geval zijn de algemene veiligheidsvereisten zoals vastgelegd in boek IX van het Wetboek van economisch recht van toepassing. Het gaat onder andere over eisen voor markeringen en taalvereisten voor de informatie die bij de producten hoort … Opgelet: het is verboden om de CE-markering op dergelijke comfortmaskers aan te brengen omdat dat misleidend is voor de consument.

Zolang er geen normen zijn om te beoordelen of een product voldoet aan de algemene veiligheidsvereisten kunnen onder andere de volgende technische referenties worden gebruikt:

 • de gedragscodes inzake productveiligheid die in de betrokken sector van kracht zijn
 • de stand van vakkennis en techniek

Technisch document van het Bureau voor normalisatie

Het Belgische technische document NBN/DTD S 65-001:2020 “Community- en Artisanale maskers - Gids van de minimale vereisten, confectie, onderhoud en gebruik” is zo’n technische referentie. Het kan aangevraagd worden op de website van het Bureau voor Normalisatie:

Het Belgische technische document aanvragen

Het document bevat

 • de minimale technische vereisten voor mondmaskers bestemd voor het grote publiek
 • de vereisten voor markering, gebruiksaanwijzing en verpakking
 • de testen van de communitymaskers (gemaakt in serieproductie, uit materialen die hun specifieke functie bewezen hebben door wetenschappelijke testen) om hun efficiëntie aan te tonen

De technische vereisten zijn grotendeels gebaseerd op de Franse initiatieven op dat vlak. Ze hanteren hetzelfde niveau van filterkwaliteit.

Het document is enkel bedoeld voor de commerciële productie van mondmaskers voor het grote publiek. Zelfgemaakte mondmaskers voor persoonlijk gebruik vallen immers niet onder wettelijke vereisten inzake productveiligheid.

Die technische aanbevelingen zijn niet verplicht. Ze vormen een houvast voor fabrikanten die comfortmaskers in de handel willen brengen of voor producenten die mondmaskers willen importeren en daarbij duidelijkheid willen over welke minimumvereisten ze moeten respecteren. In de komende maanden zullen meer en meer producenten in staat zijn om mondmaskers op de markt te brengen die aan die technische vereisten voldoen.

Technisch document van het European Committee for Standardization

Het European Committee for Standardization (CEN) heeft een CWA (CEN Workshop Agreement) over comfortmaskers opgesteld voor het grote publiek. Aanleiding was een dringend verzoek van de Europese Commissie als antwoord op de evolutie van de actuele gezondheidssituatie door COVID-19.

Comfortmaskers zijn een fundamenteel onderdeel van de nationale strategieën bij de geleidelijke opheffing van de inperkingsmaatregelen in de meeste Europese landen. Omdat specifieke regelgeving daarover ontbreekt, is de Europese Commissie tot het besluit gekomen dat er een dringende behoefte bestaat aan een geharmoniseerd en coherent veiligheidsniveau voor mondmaskers voor het publiek.

Het CEN heeft beslist om een CWA (CEN Workshop Agreement) te ontwikkelen onder leiding van AFNOR, de Franse normalisatie-instelling. Dat document is het resultaat van een gezamenlijke inspanning van de leden van die workshop die hun expertise ter zake hebben gedeeld.

Het nieuwe CWA 17553:2020 “Community face coverings - Guide to minimum requirements, methods of testing and use” bevat de minimumvereisten voor het ontwerp, de productie en de prestatiebeoordeling van comfortmaskers voor het grote publiek. Het is uitsluitend beschikbaar in het Engels en kan gratis worden gedownload.

Die uitzonderlijke beslissing weerspiegelt de inzet en vastberadenheid van CEN en zijn leden om de inspanningen die nodig zijn in de strijd tegen de COVID-19-pandemie te blijven leveren. Hij volgt op de beslissing om een lijst van Europese normen (EN) voor medische hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen in het kader van de COVID-19-pandemie, gratis ter beschikking te stellen.

Meer informatie over comfortmaskers?

Meer informatie vindt u op de pagina “FAQ’s over comfortmaskers”.

Laatst bijgewerkt
15 september 2023