Table of Contents

  Wat zijn hoverboards?

  Hoverboards zijn tweewielige skateboards die in 2017 voor het eerst op de markt kwamen. Al snel werden ze populair maar regelmatig verschenen er berichten over ontplofte of vuur vattende batterijen. Daarom besloot de FOD Economie om een controlecampagne op te starten.

  Controlecampagne hoverboards

  De nationale controlecampagne startte in september 2018. Het doel van de campagne was om de veiligheid en conformiteit van hoverboards op de Belgische markt te controleren. Niet-conforme en/of gevaarlijke hoverboards liet de FOD Economie van de markt halen.

  In totaal werden tien types hoverboards gecontroleerd. Die werden geselecteerd via webwinkels bij distributeurs, invoerders en fabrikanten.

  De FOD Economie controleerde de markeringen op de hoverboards, de instructies en de EG-verklaring van overeenstemming. Het technische dossier werd samen met het labo beoordeeld.

  De FOD Economie doet opvolgingscontroles om na te gaan of de marktdeelnemers (fabrikanten en distributeurs) de nodige maatregelen hebben getroffen.

  Hoe laadt u batterijen veilig op?

  Na deze controles heeft de FOD Economie enkele tips opgesteld. Volg onze 14 tips voor het veilig opladen van batterijen:

  1. Investeer in een batterij met kwaliteitsvolle cellen.
  2. Informeer u goed, lees de gebruiksaanwijzing van de fabrikant en volg die richtlijnen op.
  3. Gebruik alleen de oorspronkelijke oplader die bij het product geleverd wordt.
  4. Stop de stekker direct in een stopcontact.
  5. Blijf altijd in de buurt tijdens het laden.
  6. Laad het product bij voorkeur overdag op.
  7. Plaats het apparaat tijdens het opladen vlakbij een rookmelder. Een rookmelder kan u op tijd waarschuwen bij gevaar.
  8. Stop met opladen zodra de batterij vol is en haal de stekker uit het stopcontact.
  9. Zorg voor een goede ventilatie in de ruimte waarin de batterijlader zich bevindt.
  10. Leg het product tijdens het opladen vrij neer op een stabiele onbrandbare plek en plaats geen brandbare materialen rondom het opladende toestel.
  11. Leg een batterij niet in het volle zonlicht. Zorg ook dat de batterij niet te koud wordt (kijk hiervoor naar de instructies).
  12. Laad de batterij minstens eens in de drie maanden op.
  13. Is uw apparaat gevallen, beschadigd of vervormd? Leg het buiten neer en lever het zo snel mogelijk in.
  14. Heeft de batterij onderhoud nodig? Ga niet zelf aan de slag, maar laat dat altijd aan een deskundige over.

  Hoe herkent u problemen met een batterij en hoe reageert u het beste?

  Ziet, voelt of ruikt u een van volgende problemen:

  • lekkende vloeistof;
  • (overmatige) hitte;
  • sterke geur;
  • rook;
  • vonken.

  Neem dan de volgende stappen:

  1. Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat en haal het apparaat los van de oplader.
  2. Breng het apparaat naar buiten en uit de buurt van brandbare materialen. Let op: doe dat alleen als dat veilig kan!
  3. Bel het noodnummer 112 bij heftige rookontwikkeling of als er brand ontstaat.
  Laatst bijgewerkt
  22 juni 2020