Table of Contents

  De Europese Commissie en nationale markttoezichtautoriteiten werken samen op het gebied van speelgoedveiligheid en richtten zich in 2019 op speelgoed met zachte vulling. Via het CASP-programma (Coordinated Activities on the Safety of Products) wordt het toezicht in EU-lidstaten gecoördineerd, waarbij speelgoed dat online of in de winkel wordt verkocht regelmatig wordt gecontroleerd.

  Uit de CASP-controlecampagne blijkt dat nog steeds onveilig speelgoed voor baby’s en jonge kinderen op de markt aangeboden wordt:

  1. Zachtgevuld speelgoed met pailletten vormt een risico voor kleine kinderen. Pailletten kunnen loskomen en door kleine kinderen worden ingeslikt of ingeademd.
  2. Zachtgevuld speelgoed met zuignappen vormen in sommige gevallen ook een probleem. Baby’s of jonge kinderen kunnen de zuignappen soms lostrekken en er op kauwen. Dit levert niet enkel verstikkingsgevaar op maar ook een gezondheidsrisico omdat zuignappen hormoonverstorende chemische stoffen (ftalaten) kunnen bevatten die schadelijk zijn voor het voortplantingssysteem.
  3. Zachtgevuld speelgoed dat op batterijen werkt, kan chemische risico’s opleveren vanwege de mogelijke aanwezigheid van ftalaten in blootliggende elektrische bedrading. Indien batterijen gemakkelijk toegankelijk zijn, bestaat bovendien het gevaar dat ze door een kind worden ingeslikt.

  Waar moeten fabrikanten van zachtgevuld speelgoed op letten?

  1. Produceer enkel veilig speelgoed dat voldoet aan de geldende wetgeving.
  2. Zorg ervoor dat al uw speelgoed is voorzien van CE-markering en ken ook de betekenis ervan. Door het aanbrengen van de CE-markering verklaart de fabrikant dat het speelgoed voldoet aan de veiligheidsvereisten van de geldende Europese wetgeving.
  3. Zorg ervoor dat de leeftijdsclassificatie van het speelgoed correct is. Zachtgevuld speelgoed, ook die bedekt met pailletten, zijn over het algemeen bestemd voor kinderen jonger dan 3 jaar.
  4. Breng geen zachtgevuld speelgoed met loskomende pailletten, gevaarlijke zuignappen of gemakkelijk toegankelijke batterijen op de markt.

  Fabrikanten, importeurs en leveranciers van speelgoed met zachte vulling moeten ervoor zorgen dat dat speelgoed geen risico’s oplevert voor jonge consumenten. Fabrikanten moeten ervoor zorgen dat hun speelgoed voldoet aan de wetgeving voor de veiligheid van speelgoed, de markeringen en veiligheidsinstructies, technische documentatie juist en volledig zijn.

  Laatst bijgewerkt
  12 september 2023