In april 2021 lanceerde de Europese Commissie een controlecampagne (CASP 2021) over de conformiteit en veiligheid van wipstoeltjes en babyschommels op de Europese markt. Het hoofddoel was om niet-conforme en/of onveilige producten van de Europese markt te halen.

België nam deel aan die campagne en publiceerde de resultaten ervan in een verslag. Dat verslag bevat ook tips en aanbevelingen voor producenten.

Tips voor producenten

  • Produceer of importeer alleen veilige producten. De veiligheid van de baby moet de hoogste prioriteit hebben.
  • Voldoe aan alle wettelijke vereisten. Neem alle voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de producten voldoen aan de algemene veiligheidsverplichting.
  • Zorg dat u kennis hebt van de producten die u verkoopt. Lees meer over de veiligheidseisen die van toepassing zijn op uw producten.
  • De gebruiksaanwijzing die bij de producten wordt geleverd, moet correct zijn, duidelijk geïllustreerd en vertaald in de taal/talen van het land waar ze te koop worden aangeboden.
  • Raadpleeg de normen! Een product wordt verondersteld veilig te zijn wanneer het voldoet aan een norm waarvan de referenties zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie, voor de gevaren die door die norm worden gedekt. Als er geen specifieke norm voor een product is, beoordeel dan de risico's die aan het product zijn verbonden en maak gebruik van de relevante vereisten uit bestaande normen.
  • Terugroeping van producten. Communiceer duidelijk met consumenten over hoe ze de producten die ze kopen moeten registreren om informatie te ontvangen over mogelijke terugroepacties. Maak terugroepaffiches duidelijk en toegankelijk.
Laatst bijgewerkt
12 september 2023