Slijmspeelgoed is nat en elastisch speelgoed waaraan risico’s voor de gezondheid en de veiligheid verbonden zijn. In 2019 heeft de Europese Commissie een versneld samenwerkingsproject uitgevoerd met de autoriteiten voor markttoezicht uit 29 landen om de risico's van slijmspeelgoed op de Europese markt te beoordelen. Het CASP-programma (Coordinated Activities on the Safety of Products – Gecoördineerde activiteiten op het gebied van productveiligheid) omvat gecoördineerd toezicht en controle van producten in lidstaten, evenals regelmatige controle van speelgoed dat online of in de winkel wordt verkocht. 

De belangrijkste boodschap uit dit project aan fabrikanten is dat ze enkel veilig slijmspeelgoed mogen aanbieden en dat ze consumenten instructies voor het veilig spelen moeten geven.

Uit de CASP-testen blijkt dat slijmspeelgoed risico’s kan opleveren.

 • Slijmspeelgoed kan gevaarlijk zijn voor kleine kinderen. Omdat het nat en elastisch is, is de kans op inslikken hoog. Daarom is het vermelden van de juiste leeftijdscategorie op de verpakking essentieel. Bovendien moet de verpakking instructies voor het veilig spelen bevatten. Het moet duidelijk zijn dat het inslikken van slijmspeelgoed absoluut vermeden moet worden.
 • Slijmproducten bevatten een chemische stof, boor genaamd. Inslikken van of contact met een hoge hoeveelheid boor kan de gezondheid van kinderen schaden omdat het voorplantingssysteem hierdoor aangetast kan worden. Informatie over de risico's kan nuttig zijn voor ouders van jonge kinderen met allergieën of ademhalingsproblemen.
 • Naarmate slijm ouder wordt, komen er steeds meer bacteriën in terecht, waardoor de risico's bij inademen en inslikken groter worden. De verpakking moet instructies voor het veilig spelen bevatten: Was altijd uw handen voor en na het spelen. Sluit na het spelen de verpakking van slijmspeelgoed terug goed af om bacteriegroei te stoppen.

Waar moeten fabrikanten van slijmspeelgoed op letten?

 • Zorg ervoor dat uw slijmspeelgoed voldoet aan de veiligheidsvereisten van de geldende wetgeving.
 • Zorg ervoor dat de aanbevolen leeftijd duidelijk op de verpakking vermeld staat. Slijmspeelgoed is gevaarlijk voor baby's en jonge kinderen.
 • Zorg ervoor dat de verpakking instructies voor het veilig spelen bevat:  
  • Slijm nooit in de mond steken, gevaar voor inslikken
  • Slijm nooit dicht bij het gezicht houden, gevaar voor irritatie
  • Altijd de handen wassen voor en na het spelen: gevaar voor bacteriën
  • Altijd de verpakking goed terug afsluiten: gevaar voor bacteriën
 • Zorg ervoor dat de CE-markering op de verpakking staat om aan te geven dat het speelgoed voldoet aan geldende Europese wetgeving.

Europese fabrikanten en importeurs van slijmspeelgoed zijn verplicht om de consumenten te informeren over hoe je veilig met slijmspeelgoed kan spelen. Fabrikanten moeten volledig voldoen aan de EU-regels voor de veiligheid van speelgoed en instructies geven voor het veilig spelen om de risico's voor jonge consumenten te verminderen.

Laatst bijgewerkt
12 september 2023