Uit CASP-tests (CASP voor ‘Coordinated Activities on the Safety of Products’) blijkt dat persoonlijke vervoermiddelen veiligheidsrisico’s opleveren:

  • Persoonlijke vervoermiddelen zijn te vaak betrokken bij ongevallen. Dat komt deels door weinig bewustzijn of doordat gebruikers de instructies voor veilig gebruik niet goed begrijpen. Veiligheidswaarschuwingen moeten duidelijk en goed zichtbaar zijn. Informeer consumenten over gewichts- en hoogtebeperkingen en adviseer om voor elk gebruik de remmen en verlichting te controleren. Zij moeten weten dat rijden in de regen of op natte wegen kan leiden tot ongevallen of letsel door een plotselinge elektrische storing.
  • Maak consumenten bewust van het potentiële risico op brand of explosie als ze hun persoonlijk vervoermiddel opladen. Adviseer consumenten om de originele oplader te gebruiken, of een vervangende oplader die door de fabrikant wordt aanbevolen. Raad consumenten af om hun persoonlijk vervoermiddel 's nachts op te laden, om oververhitting en het risico op brand en brandwonden te voorkomen.

Wat moeten fabrikanten doen?

  1. Produceer alleen veilige persoonlijke elektrische vervoermiddelen die voldoen aan het koninklijk besluit van 12 augustus 2008.
  2. Gebruik pictogrammen voor veiligheidswaarschuwingen.
  3. Zorg ervoor dat alle waarschuwingen goed zichtbaar zijn.
  4. Zorg ervoor dat de instructies voor veilig gebruik goed zichtbaar en begrijpbaar zijn.

Fabrikanten en importeurs van persoonlijke vervoermiddelen in de EU zijn verplicht ervoor te zorgen dat Europese consumenten veilig zijn. Fabrikanten moeten volledig voldoen aan de EU-veiligheidsnormen en instructies voor veilig gebruik en veiligheidswaarschuwingen opnemen.

Laatst bijgewerkt
12 september 2023