Table of Contents

  Voldoe aan de EU-regelgeving. Verstrek veiligheidsinformatie. Bescherm consumenten in de EU.

  Het garanderen van de veiligheid van consumenten is een prioriteit in het consumentenbeleid van de Europese Commissie. Dit jaar heeft de Europese Commissie een versneld samenwerkingsproject uitgevoerd met de markttoezichtautoriteiten uit 29 landen om de risico's van opladers op de Europese markt te beoordelen. Het CASP-programma (Coordinated Activities on the Safety of Products – Gecoördineerde activiteiten op het gebied van productveiligheid) omvat gecoördineerde steekproefcontroles en tests van producten in lidstaten. 

  Opladers werden geselecteerd voor CASP 2019 omdat het een veelvoorkomend product is en uit analyse van verschillende bronnen, waaronder onderzoeken van lidstaten, ongevallen- en incidentenmeldingen en rapex, is gebleken dat ze meerdere risico’s voor consumenten vertonen. Voor de selectie van de testen waaraan de opladers onderworpen werden, ging de focus vooral naar het risico op elektrische schok en het risico op oververhitting en brand.

  Uit de CASP-controlecampagne blijkt dat nog steeds onveilige opladers op de markt aangeboden worden. Wanneer we de resultaten voor de Europese campagne bekijken, stellen we vast dat op basis van de technische controle 20 van de 23 universele batterijladers, 13 van de 25 laptop- en tablet-laders en 23 van de 38 USB-laders niet voldoen. Naast de markeringen en instructies zien we steeds de kruipafstanden en afstanden in lucht terugkeren als voornaamste tekortkomingen voor de verschillende types opladers.

  Waar moeten fabrikanten op letten?

  1. Produceer enkel veilige opladers die voldoen aan de geldende wetgeving en geen risico vormen voor consumenten.
  2. Zorg ervoor dat de opladers voorzien zijn van CE-markering en ken ook de betekenis ervan. De CE-markering betekent dat de fabrikant verklaart dat de opladers voldoen aan de veiligheidsvereisten van de geldende Europese wetgeving.
  3. Zorg ervoor dat de laders niet kunnen oververhit raken.
  4. Zorg ervoor dat het primaire en secundaire circuit voldoende van elkaar gescheiden zijn

  Fabrikanten en importeurs van opladers in de EU zijn verplicht ervoor te zorgen dat de producten voor consumenten veilig zijn. Fabrikanten moeten erop toezien dat hun opladers volledig voldoen aan de Europese harmonisatiewetgeving. Naast het opstellen van de EU conformiteitsverklaring, het aanbrengen van de CE-markering en het opstellen van de technische documentatie, moeten ze er ook voor zorgen dat de opladers voorzien zijn van instructies voor veilig gebruik en waarschuwingen voor de mogelijke risico’s.

  Laatst bijgewerkt
  12 september 2023