Table of Contents

  In april 2022 lanceerde de Europese Commissie een controlecampagne (CASP 2022) over de conformiteit en veiligheid van kinderwagens (wandelwagens en kinderwagens met reiswieg) op de Europese markt. Het hoofddoel was om niet-conforme en/of onveilige producten van de Europese markt te halen.

  België nam deel aan die campagne en publiceerde de resultaten ervan in een verslag. Dat verslag bevat ook tips en aanbevelingen voor producenten.

  Tips voor producenten

  • Fabriceer of importeer alleen veilige producten. De veiligheid van de baby moet de hoogste prioriteit hebben.
  • Leef alle wettelijke vereisten na. Neem alle voorzorgsmaatregelen zodat de producten voldoen aan de algemene veiligheidsverplichting.
  • Ken de producten die u verkoopt. Informeer u over de veiligheidseisen die van toepassing zijn op uw producten.
  • De gebruiksaanwijzingen voor de producten moeten correct, duidelijk geïllustreerd en vertaald zijn in de taal/talen van het land waar ze worden verkocht.
  • Traceerbaarheid van producten is een verplichte vereiste. Wandel- en kinderwagens moeten worden gemarkeerd met een referentie-, partij-, serie- of modelnummer of een andere markering die identificatie mogelijk maakt.
  • Raadpleeg de normen. Een product wordt als veilig beschouwd wanneer het voldoet aan een norm waarvan de referenties zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie voor de gevaren die onder die norm vallen. Als er niet naar normen wordt verwezen, kunnen ze toch worden gebruikt om de naleving van de algemene veiligheidsverplichting te beoordelen. Als er geen specifieke norm voor een product bestaat, beoordeel dan de risico's die eraan verbonden zijn en maak gebruik van relevante eisen uit bestaande normen.
  • Anticipeer op mogelijke terugroeping van producten. Communiceer duidelijk met consumenten over hoe ze de producten die ze kopen moeten registreren om informatie te ontvangen over mogelijke terugroepacties. Maak terugroepaffiches duidelijk en toegankelijk.
  • Informeer u over aankomende wetswijzigingen door de verordening (EU) 2023/988 inzake algemene productveiligheid. Die zal de Europese richtlijn over algemene productveiligheid vervangen.
  Laatst bijgewerkt
  12 september 2023