Table of Contents

  Tips voor producenten

  • Fabriceer of importeer alleen veilige producten. De veiligheid van de baby moet de hoogste prioriteit hebben.
  • Voldoe aan alle wettelijke vereisten. Neem alle voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de producten voldoen aan de algemene veiligheidsverplichting.
  • Zorg dat u kennis heeft van de producten die u verkoopt. Lees meer over de veiligheidseisen die van toepassing zijn op uw producten.
  • De gebruiksaanwijzing die bij de producten wordt geleverd, moet correct zijn, duidelijk geïllustreerd en vertaald in de taal/talen van het land waar ze te koop worden aangeboden.
  • Raadpleeg de normen! Een product wordt verondersteld veilig te zijn wanneer het voldoet aan een norm waarvan de referenties zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie, voor de gevaren die onder die norm vallen. Als er geen specifieke norm voor een product is, beoordeel de risico's die eraan verbonden zijn en maak gebruik van de relevante vereisten uit bestaande normen.
  Laatst bijgewerkt
  12 september 2023