Table of Contents

  In april 2021 lanceerde de Europese Commissie een controlecampagne (CASP 2021) over de veiligheid en conformiteit van fietshelmen, zichtbaarheidsaccessoires en hogezichtbaarheidsvestjes op de Europese markt. Het doel: erover waken dat gevaarlijke of niet-conforme producten van de Europese markt worden gehaald.

  België deed mee aan die campagne en publiceerde de resultaten in een rapport. Dat bevat ook tips en aanbevelingen voor marktdeelnemers.

  Tips voor marktdeelnemers

  • U moet de conformiteitsverklaring ter beschikking stellen voor alle persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
  • Alle PBM’s moeten voldoen aan de essentiële gezondheids- en veiligheidsvoorschriften van de PBM-verordening (door ze te testen aan de hand van de geharmoniseerde norm die overeenstemt met het gebruiksdoel dat de fabrikant heeft opgegeven). Als u advies wilt, kunt u terecht bij de Europese Commissie en de nationale overheden.
  • Controleer of de producten geen namaak zijn. Als economische operator moet u de tijd nemen om na te gaan of de producten die u verkoopt geen namaak zijn.
  • U moet ook de merktekens en de conformiteitsverklaring controleren om na te gaan of ze voldoen aan de Europese veiligheidseisen voor het product. De PBM’s moeten voorzien zijn van het CE-merkteken. De CE-markering geeft aan dat het EU-typeonderzoek is uitgevoerd en dat het product voldoet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Bovendien moeten alle persoonlijke beschermingsmiddelen worden voorzien van de naam en het adres van de fabrikant (en importeur, in voorkomend geval), het type, het model- of serienummer en het partijnummer, zodat ze naar behoren kunnen worden geïdentificeerd. U moet een handleiding of gebruikersinstructies in de correcte taal meeleveren.
  • Terugroepingen: voer een duidelijke communicatie met de consumenten over hoe ze de producten die ze kopen moeten registreren, zodat ze informatie ontvangen over terugroepacties. Maak terugroepkennisgevingen duidelijk en toegankelijk, en vermeld altijd de gevaren die het product inhoudt. Controleer regelmatig het effect van een terugroepactie en pas de strategie indien nodig aan. Richtlijnen voor terugroepingen vindt u op de pagina "Terugroeping van een product of andere corrigerende maatregelen".
  Laatst bijgewerkt
  12 september 2023