De studies voor prenormalisatie

Table of Contents

  Dankzij de studies voor prenormalisatie kan men de wetenschappelijke en technische basissen verkrijgen die nodig zijn voor het uitwerken van relevante normen.

  De normen die op die basis uitgewerkt werden, en meer bepaald de prestatienormen, maken het mogelijk om de innovatie en de competitiviteit van onze ondernemingen te bevorderen.

  Deze normen dekken inderdaad meer innovatieve producten. Ze laten ook toe om beter toegemoet te komen aan de maatschappelijke uitdagingen.

  De rol van de FOD Economie

  De studies voor prenormalisatie in de Collectieve centra worden financieel ondersteund door de FOD Economie. De subsidies bedragen 50% van het bedrag van het onderzoek.

  Rekening houdend met de budgettaire marges zorgt de FOD Economie ervoor dat deze subsidiëring op basis van de volgende criteria plaatsvindt:

  • De wetenschappelijke en technische relevantie van het onderzoeksprogramma;
  • De economische opportuniteit en de mogelijkheid tot valorisatie van de studie;
  • De afstemming op het beleid van de minister van Economie, meer bepaald inzake:
   • innovatiepotentieel;
   • kmo-dimensie;
   • duurzame ontwikkeling;
   • intersectoraal karakter.

  Prestatienormen of beschrijvende normen

  Prestatienormen zijn normen die technologisch neutraal zijn en die de prestaties bepalen die door een product moeten bereikt worden. Ze beschrijven de kenmerken en de prestatievereisten van de goederen en diensten zonder de verwezenlijking ervan te definiëren. Ze zijn verbonden aan proefnormen.

  De beschrijvende normen bepalen hoe een product technisch moet gerealiseerd worden.

  De prestatienormen maken innovatie mogelijk omdat de gebruikte middelen om de prestaties te bereiken vrij worden gekozen. Daarom worden de studies voor prenormalisatie met het oog op het uitwerken van prestatienormen aangemoedigd.

  Laatst bijgewerkt
  22 januari 2018