Table of Contents

  Studies voor prenormalisatie vormen een wetenschappelijke en technische basis voor de ontwikkeling van relevante normen.

  De normen die op die basis uitgewerkt werden, en meer bepaald de prestatienormen, maken het mogelijk om de innovatie en de competitiviteit van onze ondernemingen te bevorderen. Deze normen hebben betrekking op meer innovatieve producten. Ze laten ook toe om beter in te spelen op de maatschappelijke uitdagingen.

  De rol van de FOD Economie

  De studies voor prenormalisatie in de collectieve centra worden financieel ondersteund door de FOD Economie. De subsidies bedragen 50 % van het bedrag van het onderzoek.

  Rekening houdend met de budgettaire marges zorgt de FOD Economie ervoor dat deze subsidies worden verdeeld op basis van de volgende criteria:

  • de wetenschappelijke en technische relevantie van het onderzoeksprogramma (40 punten):
   • de complexiteit en risico’s van het project (32 punten);
   • de risicobeheermaatregelen (8 punten)
  • de bijdrage aan de Belgische economie (40 punten):
   • algemene bijdrage (16 punten);
   • in antwoord op internationale concurrentie (8 punten);
   • specifieke bijdrage voor kmo’s (8 punten);
   • specifieke bijdrage ter ondersteuning van innovatie (8 punten);
  • de afstemming op het beleid van de minister van Economie (20 punten), meer bepaald inzake:
   • de normalisatie (6 punten);
   • het milieu (6 punten);
   • de sociale belangen (4 punten);
   • de convergentie met Europese of regionale acties (4 punten).

  Hoe een toelageaanvraag voor prenormalisatie indienen?

  De collectieve centra die een toelageaanvraag willen indienen moeten de volgende documenten invullen:

  1. toelageaanvraagdossier (DOCX, 94.23 KB) (versie in het Frans (DOCX, 112.23 KB))
  2. budget van de toelageaanvraag (XLSX, 3.23 MB)

  Gelieve deze documenten uiterlijk op 15 februari up te loaden naar het PNNA-platform van het NBN. In geval van technische problemen, kunnen deze documenten per e-mail worden verstuurd naar de FOD Economie (prenorm@economie.fgov.be).

  Prestatienormen of beschrijvende normen

  Prestatienormen zijn normen die technologisch neutraal zijn en die de prestaties bepalen die door een product moeten bereikt worden. Ze beschrijven de kenmerken en de prestatievereisten van de goederen en diensten zonder de verwezenlijking ervan te definiëren. Ze zijn verbonden aan proefnormen. De beschrijvende normen daarentegen bepalen hoe een product technisch moet worden gerealiseerd.

  De prestatienormen maken dus innovatie mogelijk omdat de gebruikte middelen om de prestaties te bereiken vrij worden gekozen. Daarom worden de studies voor prenormalisatie met het oog op het uitwerken van prestatienormen aangemoedigd.

  Laatst bijgewerkt
  22 maart 2024