Table of Contents

  Wat zijn Normen-Antennes?

  De Normen-Antennes zijn contactpunten waar alle ondernemingen gratis advies kunnen krijgen over normen in hun specifiek domein.

  Momenteel zijn er 38 Normen-Antennes opgericht in 9 sectorale collectieve onderzoekscentra.

  Wat is een norm?

  Een norm bestaat uit een geheel van technische specificaties die gelden voor een product, dienst of proces. Normen zijn geen wetten, maar ’best practices’ en worden op vrijwillige basis toegepast. In zakelijke overeenkomsten hebben normen een belangrijke functie. Ze bieden marktpartijen duidelijkheid over en vertrouwen in producten, diensten of organisaties. Ze vergemakkelijken dus de markttoegang.

  Waarom een beroep doen op een Normen-Antenne?

  • Welke normen zijn van toepassing op uw producten, processen of diensten?
  • Heeft u specifieke vragen over een bepaalde norm?
  • Wilt u op de hoogte blijven van wijzigingen van normen?

  De Normen-Antennes beantwoorden uw vragen over het interpreteren en het toepassen van normen in 37 verschillende domeinen. Ze informeren u, via onder andere infosessies en artikels, over bestaande normen en normontwerpen. Daarnaast ondersteunen de Normen-Antennes kmo’s bij deelname aan de normontwikkeling.

  In welke domeinen en sectoren ondersteunen de Normen-Antennes uw onderneming?

  (Klik op de links voor bijkomende informatie over een bepaalde Normen-Antenne)

  Sector
  (Centrum)

  Domein

  Bouw (Buildwise)

  Brandpreventie
  Constructieve Eurocodes
  Thermische isolatie en Installaties in Gebouwen
  Akoestiek
  Water en Daken

  Beton, Mortel en Granulaten

  Afwerkingen
  Toleranties en uitzicht
  Bouwdetails

  Geotechniek

  Ventilatie en Indoor Air Quality
  Schrijn- en Glaswerk
  Milieu-impact en circulaire economie
  BIM & Digitaal bouwen

  Textiel (Centexbel)

  Technisch & functioneel textiel
  Textiel – Gezondheid & veiligheid
  Textiel - Leefruimte
  Textiel – Medische & assistieve technologieën
  Textiel – Circulaire economie & duurzaamheid
  Keramiek
  (CWOBKN)
  Keramiek en Glas
  Hout
  (TCHN(WOOD.BE))
  Hout
  Technologie
  (Sirris)
  Algemene veiligheid en kwaliteit van machines en uitrusting
  Process Equipment
  Bouwproducten
  Elektrotechniek
  ICT
  Energie-efficiëntie
  Smart cities
  Transport
  Industrie 4.0
  Additive manufacturing

  Internet of Things

  Blockchain
  Cybersecurity
  Wegenbouw
  (OCW)
  Materialen en uitrusting voor de weg
  Cement
  (OCCN)
  Cement, Beton en bestanddelen

  Lassen
  (BIL)

  Lastechniek
  Elektro  (Volta) Kunstlicht

  Wat is de rol van de FOD Economie?

  De Normen-Antennes worden financieel ondersteund door

  De FOD Economie ondersteunt de Normen-Antennes financieel via het Bureau voor Normalisatie. De FOD Economie houdt ook toezicht op de werking ervan.

  Nuttige documenten

  Leidraad toelage-aanvraag (PDF, 1 byte) 

  Template toelage-aanvraag (DOC, 166.5 KB)

  Leidraad activiteitenverslag (PDF, 848.9 KB)

  Template activiteitenverslag (DOC, 107.5 KB)

  Template driemaandelijkse statistieken (XLSX, 65.67 KB)

  Laatst bijgewerkt
  16 februari 2024