Table of Contents

  De Collectieve centra

  De Collectieve centra zijn onderzoekscentra ingesteld op een sectorale basis. Ze worden opgericht om de technische vooruitgang in hun sector te promoten en te coördineren.

  De Belgische collectieve centra vinden hun oorsprong in de besluitwet van 30 januari 1947, de Wet De Groote. Hierbij wordt hen een bijzonder statuut toegewezen. Elke onderneming in de sector van het centrum moet er verplicht lid van zijn en een bijdrage betalen. De berekeningswijze van de bijdrage wordt door de ondernemingsleden vastgelegd.

  Activiteiten van de collectieve centra

  De collectieve centra hebben drie soorten activiteiten:

  • collectief onderzoek;
  • verzameling en verspreiding van technische informatie;
  • individuele dienstverlening met wetenschappelijk of technisch karakter aan hun leden.

  De beheersorganen

  De collectieve centra worden beheerd door de Algemene Raad die vergelijkbaar is met de algemene vergadering van een vzw en haar vaste comité verwant aan de Raad van bestuur. Deze organen bestaan meestal uit vertegenwoordigers van bedrijven in de sector.

  De FOD Economie en vakbondsorganisaties nemen deel aan het beheer  van de centra door hun aanwezigheid in beide beheersorganen.

  De regionale overheden die voor het onderzoek bevoegd zijn evenals de wetenschappelijke en academische wereld zijn vertegenwoordigd in de algemene Raad.  

  De collectieve centra en de FOD Economie

  De vertegenwoordigers binnen de beheersorganen van de Collectieve centra zorgen voor het naleven ven de bepalingen zoals vastgesteld door hun bijzonder juridisch statuut.

  De collectieve centra zijn onmisbare partners van de FOD Economie in zijn optreden ter versterking van het concurrentievermogen van de bedrijven in hun sector. De FOD Economie steunt als dusdanig de acties van de collectieve centra betreffende normalisatie en intellectuele eigendom, namelijk:

  1. De studies voor prenormalisatie
  2. De Normen-Antennes
  3. De Octrooicellen

  Sectoren met collectieve centra

  Er zijn 7 centra die dit bijzondere statuut aangenomen hebben in de volgende sectoren:

  Andere werden met dezelfde doelstellingen opgericht, op basis van een vrij toegestaan lidmaatschap en bijdrage. Het gaat om de volgende sectoren:

  • metallurgie - CRM

  • lastechniek - BIL

  • elektrotechniek - Volta

  Laatst bijgewerkt
  28 februari 2024