Een technische controle per instrument of steekproefsgewijs vindt op initiatief van de FOD Economie plaats. Indien meetinstrumenten vrijgesteld zijn van de eerste ijk of van de herijk, is de technische controle het middel om te waarborgen dat de nauwkeurigheid van meetinstrumenten beantwoordt aan de vastgestelde eisen.

Technische controle van meetinstrumenten wordt eveneens uitgevoerd, op aanvraag van de eigenaar, de houder of de gebruiker.

Reglementering

De geldende reglementaire bepalingen kunnen geraadpleegd worden:

Laatst bijgewerkt
22 januari 2018