Bij de controle van de voorverpakte producten controleren we de netto hoeveelheid van de voorverpakkingen naar gewicht of naar volume. Het is een statistische controle met steekproeven overeenkomstig de regels die gelden voor de kwaliteitscontrole.

De vulbedrijven moeten zich melden wanneer zij willen overgaan tot de productie van voorverpakte producten die afgevuld worden naar gewicht of naar volume. Deze meldingsplicht houdt in dat de naam of de maatschappelijke benaming van het vulbedrijf moet worden meegedeeld aan de FOD Economie, alsook de categorie van producten die worden voorverpakt in het vulcentrum of in de verschillende vulcentra.

Deze procedure is bestemd voor vulbedrijven die producten conditioneren van 5 g of 5 ml tot en met 10 kg of 10 l.

Reglementering

De geldende reglementaire bepalingen kunnen geraadpleegd worden:

Laatst bijgewerkt
31 mei 2024