Table of Contents

  SI : sDefinitie

  De seconde, met symbool s, is de eenheid van tijd in het Internationaal Systeem van de eenheden (SI). Ze wordt gedefinieerd als de vaste numerieke waarde van de frequentie van cesium ΔνCs. De frequentie van de hyperfijne transitie van de grondtoestand van een cesium-133-atoom in rust is 9.192.631.770, uitgedrukt in Hz, een eenheid gelijk aan s‑1.

  Praktische realisatie

  De Metrologische dienst baseert zijn tijd-/frequentiemetingen op een groep van vier commercieel beschikbare cesiumfrequentiestandaarden en één commercieel beschikbare waterstoffrequentiestandaard. De cesiumstandaarden zijn allemaal voorzien van de hoogwaardige uitvoering van de straalbuis.

  Die standaarden werken volgens de laatste definitie van de seconde die is aangenomen tijdens de 13e Algemene Conferentie voor maten en gewichten in 1967. De herleidbaarheid wordt verzekerd door onze deelname aan de door het Internationaal Bureau voor gewichten en maten (BIPM) bijgehouden Circulaire T en door dagelijkse vergelijkingen met andere internationale tijd- en frequentiestandaarden.

  De kalibraties die hij kan uitvoeren zijn kalibraties van tijdsintervalmeters, frequentiebronnen en -synthesizers, frequentiemeters, chronocomparators en chronometers.

  Onze beste kalibratiemogelijkheden (CMC's):

  Vind onze beste ijkcapaciteit in de datadank van het Bureau International des Poids et Mesures (BIPM)

  Wist u dit al?

  • Het Belgische parlement heeft op 11 juni 2018 een wet aangenomen waarin staat dat de wettelijke tijd in België nu gebaseerd is op UTC-tijd en dat ons tijd- en frequentielaboratorium onze UTC-tijd-realisatie verdeelt onder de naam UTC (SMD).
  • Een donkere optische vezel (dark fiber) in de buurt van het gebouw van de FOD Economie werd van oktober 2018 tot juli 2019 gebruikt voor de vergelijking van de UTC (SMD)-tijd met de door ESA (European Space Agency) in Noordwijk, Nederland, gerealiseerde UTC-tijd.
  • De SI-eenheid, de seconde, die momenteel gebaseerd is op een overgang in een cesiumatoom, zal waarschijnlijk worden vervangen door een optische frequentie, zodat de cesiumklok als fundamentele standaard zal worden vervangen door een optische standaard.

  Sleutelwoorden: cesium 133, atoomklok, gecoördineerde universele tijd, UTC

  Laatst bijgewerkt
  21 maart 2022