Table of Contents

  SI : mDefinitie

  De meter, met symbool m, is de eenheid van lengte in het Internationaal Systeem van de eenheden (SI). De meter is gedefinieerd door de vaste numerieke waarde van de snelheid van het licht in het vacuüm, c, gelijk aan 299.792.458 wanneer die uitgedrukt wordt m s-1, waarbij de seconde als functie van ΔνCs wordt gedefinieerd.

  Praktische realisatie

  De metereenheid wordt gerealiseerd met gestabiliseerde lasers met golflengten van respectievelijk 633 nm (rood) en 543 nm (groen). Deze lasers, die worden gebruikt in overeenstemming met de eisen van de SI-definitie van de meter, worden gestabiliseerd op de adsorptiepieken van de hyperfijne spectraallijnen van jodium127I2. Met de optische frequentiegenerator wordt de metereenheid gerealiseerd met golflengten van 530 nm (groen) tot 2.100 nm (infrarood). Het laboratorium is ook uitgerust voor het kalibreren van de lasergolflengte, laserinterferometers, lengtestandaarden, diameterstandaarden, hoekstandaarden en -instrumenten, vormafwijkingen, lengtemeetinstrumenten en meetbanden.

  De dienst Nationale Standaarden ontwikkelt SI herleidbare meettechnieken en -methoden op nanometerschaal. De referentiematerialen of nanodeeltjes ingebed in complexe media kunnen gekarakteriseerd worden aan de hand van de scheidingstechniek die gebruik maakt van fractionering door asymmetrische Flow Field-Flow Fractioning, de lichtverstrooiingstechniek en de near-field microscopische meettechnieken. Het laboratorium voor nanometrologie is geaccrediteerd volgens ISO/IEC17025 voor de dimensionale meting van onsamendrukbare sferische nanodeeltjes geïsoleerd door AFM (20 nm tot 200 nm met een bijbehorende onzekerheid van 3 nm) en voor staphoogten van 10 nm tot 100 nm met een bijhorende onzekerheid van 1,5 nm.

  Onze beste kalibratiemogelijkheden (CMC's):

  Vind onze beste ijkcapaciteiten in de databank van het Bureau International des Poids et Mesures (BIPM)

  Wist u dit al?

  • Een auto bestaat uit meer dan 2.000 onderdelen die in elkaar passen ondanks dat ze door verschillende leveranciers worden geleverd, dankzij traceerbare lengtemetingen.
  • In 2017 werd in België 145.000 ton nanodeeltjes gebruikt of geproduceerd (verslag van het nanoregister 2017)
  • Gouden nanodeeltjes werden in de middeleeuwen gebruikt om rood en geel glas-in-loodramen te maken.
  • Bacteriën zijn micrometrisch in grootte, terwijl virussen nanometrisch zijn, 10.000 maal kleiner dan de diameter van menselijk haar.

  Sleutelwoorden: golflengte, interferometrie, optische frequentiegenerator, nanodeeltjes, microscopie, lichtverstrooiing

  Laatst bijgewerkt
  21 maart 2022