Table of Contents

  SI : KDefinitie

  De kelvin, met symbool K, is de eenheid van thermodynamische temperatuur van het Internationaal Systeem van de eenheden (SI). Kelvin wordt gedefinieerd door de numerieke vastlegging van de boltzmannconstante, k, gelijk aan 1,380 649 x 10‑23 J K-1, een eenheid gelijk aan kg m² s‑2 K-1, waarbij de kilogram, de meter en de seconde gedefinieerd zijn in functie van h, c en ΔνCs.

  Praktische realisatie

  Het thermometerlaboratorium van de Metrologische dienst realiseert een deel van de Internationale Temperatuurschaal (ITS0-90) vanaf het tripelpunt van argon (-189,3442 °C) tot het vriespunt van zilver (961,78 °C). De herleidbaarheid naar de nationale temperatuurreferenties wordt verzekerd met kalibraties van standaard platina-weerstandsthermometers (SPRT's). Laboratoriumapparatuur voor dat doel omvat:

  • cellen voor de vaste punten van Ar, Hg, H2O, Ga, In, Sn, Zn, Al, Ag;
  • SPRT- en HSPRT-referentiethermometers;
  • een lage temperatuur (Ga) oven;
  • een hoge temperatuur oven (In, Sn, Zn);
  • een hoge temperatuur "heat pipe" oven (Al, Ag);
  • 2 AC-bruggen (ASL F18);
  • een AC-brug (ASL F700);
  • een AC-brug (ASL F900).

  Onze beste kalibratiemogelijkheden (CMC's):

  Vind onze beste ijkcapaciteit in de databank van het Bureau International des Poids et Mesures (BIPM)

  Wist u dit al?

  • In 1889 verwierf de regering van het koninkrijk België haar eerste met vloeistof gevulde referentiethermometer en in 1904 haar eerste standaard platina-weerstandsthermometer.
  • vorige eeuw was er een wettelijke verplichting om kwikkoortsthermometers te controleren. Zo heeft de Metrologische dienst in 1983 1,3 miljoen thermometers geijkt. De wet werd in 1990 ingetrokken om het risico op breuk en de gezondheids- en milieueffecten van het morsen van kwik te beperken.
  • Terwijl een typische thermometer in een paar uur kan worden gekalibreerd, duurt de kalibratie van standaard platina-weerstandsthermometers (SPRT's) met onzekerheden van minder dan 1 mK 10 tot 20 dagen.

  Sleutelwoorden: internationale temperatuurschaal ITS90, standaard thermometer met platina weerstand, statistische analyse.

  Laatst bijgewerkt
  25 maart 2022