Kwaliteit is het geheel van de kenmerken van een organisatie waarbij ze in staat is om aan haar verwachtingen en die van haar cliënten te beantwoorden. De analyse en de continue verbetering van de processen zijn de basis van het kwaliteitsbeheer.

De kwaliteit van de uitgewisselde diensten en producten kan een hoog vertrouwensniveau teweegbrengen, in het bijzonder wanneer de conformiteitbeoordeling van een sterke en betrouwbare derde partij afkomstig is. Dat vertrouwen wordt meer en meer een noodzaak omdat de handelsbarrières stilaan verdwijnen uit een markt die door de FOD Economie omkaderd moet worden.

De FOD Economie past in deze context door de invoering van:

  • instrumenten die ter beschikking van de ondernemingen gesteld worden;
  • een kwaliteitsaanpak in het kader van zijn werking.

Instrumenten voor de ondernemingen

De FOD Economie ontwikkelt instrumenten bedoeld om de kwaliteit in de ondernemingen te versterken, namelijk:

Hij voert ook sectorale acties, onder meer in de bouwsector.

Een kwaliteitsaanpak binnen de werking van de FOD Economie

De FOD Economie is zich bewust van de voorbeeldfunctie die de federale overheidsdienst moet vervullen en streeft ernaar de kwaliteitsbeginselen in de praktijk te brengen en een aanpak te volgen die is gericht op voortdurende verbetering.

Het bureau van de voorzitter, de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid en de Algemene Directie Economische Inspectie hebben de ISO 9001:2015-certificering voor kwaliteit verkregen. Dat is een norm met betrekking tot kwaliteitsmanagementsystemen in een organisatie en tot de manier waarop de organisatie haar kwaliteitsbeleid voert.

Het ISO 9001-label is de bevestiging van de aanpak inzake kwaliteit waarvoor de FOD Economie zich al jaren resoluut inzet. Het toont aan dat de bevoegdheden die op dat gebied zijn toegekend aan de federale staat worden beheerd met alle nodige ernst.

De FOD Economie werkt aan de invoering van een geïntegreerd systeem van de verschillende normen/schema's (ISO 14001, EMAS, ISO/IEC 17020 en ISO/IEC 17025), dit op basis van de ISO 9001-norm die betrekking heeft op kwaliteitsmanagement.

Laatst bijgewerkt
13 december 2022