Kwaliteit is het geheel van de kenmerken van een organisatie waarbij ze in staat is om aan haar verwachtingen en die van haar cliënten te beantwoorden. De analyse en de continue verbetering van de processen zijn de basis van het kwaliteitsbeheer.

De kwaliteit van de uitgewisselde diensten en producten kan een hoog vertrouwensniveau teweegbrengen, in het bijzonder wanneer de conformiteitbeoordeling van een sterke en betrouwbare derde partij afkomstig is. Dit vertrouwen wordt meer en meer een noodzaak omdat de handelsbarrières stilaan verdwijnen uit een markt die door de FOD Economie omkaderd moet worden.

De FOD Economie past in deze context door de invoering van:

Instrumenten voor de ondernemingen

De FOD Economie ontwikkelt instrumenten bedoeld om de kwaliteit in de ondernemingen te versterken, namelijk:

Hij voert ook sectorale acties, onder meer in de bouwsector.

Een kwaliteitsaanpak binnen de werking van de FOD Economie

De FOD Economie is zich bewust van de voorbeeldrol die de federale administratie moet spelen op het gebied van duurzame ontwikkeling, en heeft aldus het EMAS-certificaat (Eco-Management and Audit Scheme) gekregen voor zijn opdrachten en voor het gebouw City Atrium.

EMAS is een instrument waarbij elke organisatie haar milieuresultaten op een continue wijze kan verbeteren via een strikt en doorzichtig proces.

Het EMAS-reglement legt het volgende op aan de organisaties:

  • de strikte naleving van de milieuwetgeving, absolute voorwaarde voor de registratie;
  • een continue verbetering van de resultaten;
  • de publicatie van een milieuverklaring;
  • de controle van de ganse regeling door een onafhankelijk organisme dat bevestigt dat de ontvangen gegevens correct zijn en dat het managementsysteem in overeenstemming is met de organisatie en de gestelde doelstellingen;
  • de deelname van het personeel.

In 2016 behaalden de controlediensten van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid de accreditatie volgens de norm ISO/IEC 17020:2012 en de laboratoria van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid volgens de norm ISO/IEC 17025:2005. Bovendien is de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid en het Bureau van de Voorzitter van de FOD Economie ISO 9001:2015 gecertificeerd.

Laatst bijgewerkt
19 juni 2019