Table of Contents

  BELAC organiseert een opleiding voor technische en hoofdauditoren voor de norm ISO/IEC 17021-1 voor de accreditatie van instellingen die audits en certificatie van managementsystemen leveren.

  BELAC, de Belgische accreditatie-instelling, heeft als opdracht instellingen voor conformiteitsbeoordeling (medische laboratoria, beproevings- en kalibratielaboratoria, certificatie-, verificatie- en keuringsinstellingen) te accrediteren die, om hun knowhow te valoriseren, een geloofwaardige referentie wensen voor hun technische bekwaamheid.

  Evaluatie van een instelling, met als doel vast te stellen of voldaan wordt aan de accreditatievoorwaarden bepaald door BELAC, gebeurt in samenwerking met een team van auditoren en/of experten. Zij treden op voor BELAC op freelance basis. De auditor werkt bijgevolg niet in vast dienstverband bij BELAC, maar wordt ingehuurd volgens specifieke vraag binnen de accreditatiedossiers. De frequentie van het aantal opdrachten per jaar is dan ook sterk afhankelijk van de vraag van onze klanten.

  Voorafgaand aan iedere opdracht wordt er een auditbestek opgesteld met vermelding van het aantal uren waaruit de specifieke auditopdracht bestaat. Auditoren worden uitbetaald per uur (uurtarief 2019: € 93,96) en ontvangen daarnaast ook een terugbetaling van de gemaakte transportkosten.
  Meer info en praktische modaliteiten over de samenwerking met auditoren en experten kunt u terugvinden in document BELAC 3-05 (PDF, 401.74 KB).

  Praktische informatie over de opleiding

  Wanneer vindt de opleiding plaats?

  Een eerste opleidingsdag over de norm ISO 17021-1 en gerelateerde documenten op 13 november 2019 (9-18u)

  Een 3-daagse opleiding tot auditor ISO 17021-1 op 27, 28 en 29 november 2019 (9-18u)

  Waar gaat de opleiding door?

  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Koning Albert II-laan 16
  1000 Brussel

  Kostprijs van de opleiding

  De opleiding is gratis voor kandidaten die zich engageren om op te treden als auditor voor BELAC

  Wat mag u verwachten?

  Inzicht in:

  • de doelstellingen van accreditatie evenals het functioneren en de accreditatieprocedure van BELAC;
  • de auditmethodologie;
  • de accreditatiecriteria volgens de normen ISO/IEC 17021-1 en verwante documenten.

  Dag 4 wordt afgesloten met een evaluatiemoment van de verworven kennis.

  De cursus wordt gegeven door medewerkers van het BELAC-secretariaat en door dhr. Guido Vermeulen-Perdaen die reeds 14 jaar actief is als BELAC auditor .

  In voorbereiding van deze cursus wordt aan de cursisten gevraagd om de norm ISO/IEC 17021-1 reeds grondig door te nemen.

  Inschrijven

  Indien u geïnteresseerd bent, dien dan vandaag nog uw kandidatuur in bij BELAC door uw cv via het formulier BELAC 6-210 (DOCX, 234.01 KB), samen met een korte motivering, te laatste op 1 september 2019 over te maken aan belac@economie.fgov.be .

  Gezien het aantal plaatsen beperkt is tot 25, selecteert BELAC in functie van de huidige noden en prioriteiten de meest geschikte kandidaten. Uw inschrijving wordt pas definitief bevestigd nadat de selectieprocedure van de kandidaten door BELAC is afgerond.

  het inschrijvingsformulier downloaden (DOCX, 234.01 KB)

  Bijkomende informatie

  Voor bijkomende informatie kunt u contact opnemen met

  Nicole Vanlaethem
  Tel.: +32 2 277 63 44
  e-mail: nicole.vanlaethem@economie.fgov.be

  of met:

  Eva Cox
  Tel.: +32 2 277 71 18
  e-mail: eva.cox@economie.fgov.be

  Laatst bijgewerkt
  27 mei 2019

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Consumentenbescherming
   Kwaliteit & veiligheid

   Mooi weertje? Zorg voor veilig speelplezier!

  2. Kwaliteit & veiligheid

   Evenementen met opblaasbare structuren