opleiding BELAC

Table of Contents

  De opleiding geeft inzicht in:

  • de doelstellingen van accreditatie evenals het functioneren en de accreditatieprocedure van BELAC (module A);
  • de auditmethodologie (module B);
  • de accreditatiecriteria volgens de norm ISO 15189 (module C).
    

  Aan het einde van de training wordt u beoordeeld op de verworven kennis. Voor deelnemers die slagen voor de test wordt een praktijktraining gepland. Ter voorbereiding van de opleiding nodigen wij u uit om de ISO 15189-norm grondig door te nemen.

  De opleiding wordt verzorgd door medewerkers van het BELAC-secretariaat met de steun van externe opleiders die vele jaren ervaring hebben in de relevante accreditatiesectoren.

  Indien u geïnteresseerd bent, dien dan vandaag nog en ten laatste vóór 03.04.2020 uw kandidatuur in bij BELAC door het formulier CV BELAC 6-210 (DOCX, 186.83 KB) op te sturen via belac@economie.fgov.be. Kennis van accreditatie is een pluspunt maar geen vereiste.

  Gezien het aantal plaatsen beperkt is tot 25 deelnemers, selecteert BELAC naargelang de huidige noden en prioriteiten de meest geschikte kandidaten.  Uw inschrijving kan dan pas definitief bevestigd worden nadat de selectieprocedure van de kandidaten door BELAC is afgerond.

  Wanneer?

  Van 30.09.2020 tot en met 02.10.20 (voor een groep van max. 25 personen)

  Op 30.09.20 en 01.10.20 zijn er eveneens avondsessies voorzien (tot ongeveer 21.30u).

  Afsluiting op 02.10.20 is voorzien rond 16.00u.

  Waar?

  Hotel Aazaert en Sauveur te Blankenberge (www.aazaert.be)

  Prijs?

  De deelnameprijs bedraagt

  • 375 euro voor het seminariepakket van 3 dagen met 2 overnachtingen, inclusief btw (zonder city taks)
  • 270 euro (voor het seminariepakket van 3 dagen zonder overnachting, inclusief btw).

  Contact

  Voor bijkomende informatie kunt u contact opnemen met:

  • Elke Van Rossen  (technisch verantwoordelijke medische laboratoria – +32 2 277 65 24 – belac@economie.fgov.be) of;
  • Samia Amyai  (adjunct-opleidingsverantwoordelijke – +32 2 277 93 85  -  belac@economie.fgov.be)

  Informatie over BELAC en de samenwerking met de auditoren en experten

  Evaluatie van een instelling, met als doel vast te stellen of voldaan wordt aan de accreditatievoorwaarden bepaald door BELAC, gebeurt in samenwerking met een team van auditoren en/of experten. Zij treden op voor BELAC op freelance basis en in eigen naam, al dan niet met het statuut van zelfstandige. De auditor werkt bijgevolg niet in vast dienstverband bij BELAC, maar wordt ingehuurd volgens specifieke vraag binnen de accreditatiedossiers. De frequentie van het aantal opdrachten per jaar is dan ook sterk afhankelijk van de vraag van onze klanten.

  Voorafgaand aan iedere opdracht wordt er een auditbestek opgesteld met vermelding van het aantal uren waaruit de specifieke auditopdracht bestaat. Auditoren worden uitbetaald per uur (uurtarief 2020: 94,59 euro) en ontvangen daarnaast ook een terugbetaling van de gemaakte transport-, verblijf- en maaltijdkosten.

  Meer info en praktische modaliteiten over de samenwerking met auditoren en experten kunt u terugvinden in document BELAC 3-05 (PDF, 401.74 KB).

  Laatst bijgewerkt
  12 maart 2020