Table of Contents

  De opleiding geeft inzicht in:

  • de doelstellingen van de accreditatie, de werking en de accreditatieprocedure van BELAC (module A) ;
  • de auditmethodologie, (module B) ;
  • de accreditatiecriteria volgens ISO/IEC 17020 en de aanvullende geldende accreditatie-eisen van relevante BELAC documenten (module C).

  Om de opleiding optimaal te laten verlopen, is het vereist om de norm ISO/IEC 17020:2012 voorafgaand aan de opleiding grondig door te nemen.

  Aan het eind van de cursus wordt u beoordeeld op de verworven kennis via een schriftelijke proef. Voor deelnemers die slagen voor de proef, wordt een praktijkopleiding ingepland.

  De opleiding wordt verzorgd door medewerkers van het BELAC-secretariaat met de steun van een externe opleider die over een ruime ervaring in de betrokken accreditatiesector beschikt.

  Geïnteresseerd?

  Stel u kandidaat voor deze opleiding door het formulier BELAC 6-210 in te vullen en sturen naar trainingbelac@economie.fgov.be.

  Indien BELAC reeds over uw  aangevuld en actueel BELAC 6-210 formulier beschikt, volstaat een eenvoudige bevestiging per e-mail.

  Opgelet: het aantal plaatsen is beperkt tot 25 deelnemers. BELAC zal de meest geschikte kandidaten selecteren naargelang de huidige behoeften en prioriteiten.

  Uw kandidatuur zal pas definitief worden bevestigd nadat BELAC de selectieprocedure heeft afgerond.

  Wanneer?

  De residentiële opleiding vindt plaats van 11 tot en met 13 mei 2022 (groepsgrootte maximaal 25 personen).

  Op 11 en 12 mei 2022 zijn avondsessies gepland (tot ongeveer 21.00 uur).

  Het einde van de opleiding is gepland op 13 mei 2022 omstreeks 18.00 uur.

  Waar?

  De residentiële opleiding vindt plaats in het Radisson Blu hotel (Frank Vanackerpromenade 17, 8000 Brugge)

  Prijs?

  De deelnameprijs voor deze opleiding bedraagt 315€ voor de 3 dagen (te betalen bij aankomst in het hotel). Deze bijdrage is inclusief lunch en diner.

  Overnachting in het hotel is mogelijk.

  Overnachting en kamerreservering zijn echter niet inbegrepen in de organisatie door BELAC en moeten door de deelnemer zelf vastgelegd en betaald worden.

  Contact

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

  Tom Vanhove (Accreditatiemanager voor inspectie- en certificatie-instellingen voor personen)
  Tel: +32 2 277 66 40
  E-mail: trainingbelac@economie.fgov.be

  Samia Amyai (verantwoordelijk voor opleiding)
  Tel: +32 2 277 93 85
  E-mail: trainingbelac@economie.fgov.be

  Informatie over BELAC en de samenwerking met de auditoren/experten

  Evaluatie van een instelling, met als doel vast te stellen of voldaan wordt aan de accreditatievoorwaarden bepaald door BELAC, gebeurt in samenwerking met een team van auditoren en/of experten. Zij treden op voor BELAC op freelance basis en in eigen naam, al dan niet met het statuut van zelfstandige. De auditor werkt bijgevolg niet in vast dienstverband bij BELAC, maar wordt ingehuurd volgens specifieke vraag binnen de accreditatiedossiers. De frequentie van het aantal opdrachten per jaar is dan ook sterk afhankelijk van de vraag van onze klanten.

  Voorafgaand aan iedere opdracht wordt er een auditbestek opgesteld met vermelding van het aantal uren waaruit de specifieke auditopdracht bestaat. Auditoren worden uitbetaald per uur (uurtarief 2022: 100,15 euro incl. btw) en ontvangen daarnaast ook een terugbetaling van de gemaakte transport-, verblijf- en maaltijdkosten.

  Meer info en praktische modaliteiten over de samenwerking met auditoren en experten kunt u terugvinden in document BELAC 3-05.

  Laatst bijgewerkt
  27 april 2022