Table of Contents

  Heeft u interesse om BELAC-auditor te worden?  

  BELAC organiseert een opleiding voor technische auditoren voor de normen ISO/IEC 17020:2012 (inspectie-instellingen) en ISO/IEC 17065:2012 (productcertificatie).

  BELAC, de Belgische Accreditatie-instelling, heeft als opdracht instellingen voor conformiteitsbeoordeling(medische laboratoria, beproevings- en kalibratielaboratoria, certificatie-, verificatie- en keuringsinstellingen) te accrediteren die, om hun knowhow te valoriseren, een geloofwaardige referentie wensen voor hun technische bekwaamheid.

  Evaluatie van een instelling, met als doel vast te stellen of voldaan wordt aan de accreditatievoorwaarden bepaald door BELAC, gebeurt in samenwerking met een team van auditoren en/of experten. Zij treden op voor BELAC op freelance basis. De auditor werkt bijgevolg niet in vast dienstverband bij BELAC, maar wordt ingehuurd volgens specifieke vraag binnen de accreditatiedossiers. De frequentie van het aantal opdrachten per jaar is dan ook sterk afhankelijk van de vraag van onze klanten.

  Voorafgaand aan iedere opdracht wordt er een auditbestek opgesteld met vermelding van het aantal uren waaruit de specifieke auditopdracht bestaat. Auditoren worden uitbetaald per uur (uurtarief 2018: 91,97 euro) en ontvangen daarnaast ook een terugbetaling van de gemaakte transportkosten.
  Meer info en praktische modaliteiten over de samenwerking met auditoren en experten kunt u terugvinden in document BELAC 3-05 (PDF, 401.74 KB).

  Praktische informatie over de opleiding

  Wanneer

  Van 14.11.2018 tot 16.11.2018 (voor een groep van max. 25 personen)

  Er is een bijkomende opleidingsdag voorzien op 04.12.2018 waarop sectorspecifieke aspecten worden aangekaart.

  Waar

  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Koning Albert II-laan 16
  1000 Brussel

  Wat mag u verwachten?

  Inzicht in:

  • de doelstellingen van accreditatie evenals het functioneren en de accreditatieprocedure van BELAC);
  • de auditmethodologie;
  • de accreditatiecriteria volgens de normen ISO/IEC 17020 et ISO/IEC 17065.

  De cursus wordt gegeven door medewerkers van het BELAC-secretariaat en door  Peter Vermaercke

  Peter VERMAERCKE is verantwoordelijke integrated management systemen bij het SCK te Mol. Hij is sinds 25 jaar gekwalificeerd BELAC auditor voor meerdere accreditatieinstellingen en trainer van de BELAC accreditatieauditoren sinds 20 jaar.

  Dag 3 wordt afgesloten met een evaluatiemoment van de verworven kennis. In voorbereiding van deze cursus wordt aan de cursisten gevraagd om de normen ISO/IEC 17020 en ISO/IEC 17065 (of minstens de norm(en) voor welke u als auditor wenst op te treden) reeds grondig door te nemen.

  Inschrijven

  Indien u geïnteresseerd bent, dien dan vandaag nog uw kandidatuur in bij BELAC door uw cv via het formulier BELAC 6-210 (DOCX, 234.01 KB), samen met een korte motivering, over te maken aan belac@economie.fgov.be. Kennis van accreditatie is een pluspunt maar geen vereiste.

  Gezien het aantal plaatsen beperkt is tot 25, selecteert BELAC in functie van de huidige noden en prioriteiten de meest geschikte kandidaten. Uw inschrijving wordt pas definitief bevestigd nadat de selectieprocedure van de kandidaten door BELAC is afgerond.

  Bijkomende informatie

  Voor bijkomende informatie kan u contact opnemen met

  Nicole Vanlaethem
  Tel.: +32 2 277 63 44
  e-mail: nicole.vanlaethem@economie.fgov.be

  of met 

  Eva Cox
  Tel.: +32 2 277 71 18
  e-mail: eva.cox@economie.fgov.be)

  Laatst bijgewerkt
  18 oktober 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Kwaliteit & veiligheid

   Werelddag van de metrologie: revolutionaire maatstaven

  2. Consumentenbescherming
   Mededinging
   Kwaliteit & veiligheid
   Ondernemingen
   Energie
   Online

   Jaarverslag van de FOD Economie

  3. Consumentenbescherming
   Kwaliteit & veiligheid

   Speelgoed met zachte vulling en pailletten